Steeds meer vaste contracten, aandeel flexcontracten neemt af

Steeds minder mensen zijn actief op zoek naar een baan op de arbeidsmarkt. De grote vraag naar personeel in combinatie met het feit dat maar weinig mensen naar ander werk zoeken, maakt dat werkgevers zeer actief zijn met mensen benaderen om bij hen te komen werken. Als een sollicitant is binnengehaald, gebeurt dat steeds meer op basis van een vast contract.

De arbeidsmarkt blijft ook in het eerste kwartaal van 2023 alle records breken, blijkt uit de cijfers van Intelligence Group. Vier op tien personen binnen de Nederlandse beroepsbevolking is het afgelopen kwartaal minimaal één keer benaderd om van werkgever te veranderen. Dat is nog nooit zo hoog geweest.  Ook het aantal baanwisselingen is zeer hoog met 1,84 miljoen personen die in de laatste 12 maanden ander/nieuw werk vonden. Dat is een stijging met ruim honderdduizend mensen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Van gebrek aan dynamiek en beweging op de arbeidsmarkt is dus beslist geen sprake.

Meer vaste contracten, minder uitzend- en flexcontracten
Werkgevers zijn steeds vaker bereid om nieuwe werknemers direct een vast contract te geven. In het eerste kwartaal van 2023 kreeg ruim 43 procent van de baanvinders een vast contract. De laatste zeven jaar is er duidelijk sprake van een stijgende trend, afgezien van een lichte teruggang tijdens de coronapandemie.

Het aandeel tijdelijke contracten (vooral jaarcontracten) is min of meer stabiel over de tijd. De toename van het aantal vaste contracten gaat gepaard met een afname van het aantal uitzend- en overige flexcontracten. Dat aandeel is inmiddels gedaald tot iets onder de twaalf procent: bijna een halvering ten opzichte van de 22 procent zeven jaar geleden.

Sterke groei van aantal zelfstandigen
De arbeidsmarkt voor werkgevers is niet minder flexibel geworden. Tegenover de toename van het aantal vaste contracten onder werknemers staat namelijk een sterke groei van het aantal zzp’ers. In de afgelopen zeven jaar is het aantal zzp’ers met bijna 300 duizend gestegen tot ruim 1,2 miljoen.

Hun aandeel binnen de totale werkzame beroepsbevolking is toegenomen van 11,2 procent naar 12,7 procent. Daar komt bij dat uitzenden weliswaar daalt, maar detacheren flink in de lift zit. Een groot deel van de werknemers van detacheerders is weliswaar in vaste dienst, maar hun werkzaamheden worden gezien als flex door werkgevers.

Arbeidsmarktverwachtingen voor 2023
Van een adempauze op de arbeidsmarkt lijkt nog geen sprake aangezien de schaarste op alle recordhoogtes staat. Pas in het tweede kwartaal is te zien of er sprake is van een afvlakking, maar van echte ontspanning op de arbeidsmarkt, zal geen sprake zijn. De hyperkrapte houdt aan, zeker omdat er nog steeds economische groei wordt verwacht.

"Met een record aan banen, vacatures, lage werkloosheid, arbeidsmarktparticipatie, en baanwisselingen staat de arbeidsmarkt er zeer goed voor, eker vanuit het perspectief van een werknemer,” stelt Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group. “Tegelijkertijd, vanuit het perspectief van de werkgever, is de krapte problematisch evenals het ziekteverzuim, het verloop en een steeds grotere afhankelijkheid van externe (flex)partijen. De balans is daarmee zoek en die balans is wel nodig voor een blijvend goed functionerende arbeidsmarkt in de komende jaren."

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?