Personeelsnet

Sollicitant kan ‘financieel CV’ meenemen bij sollicitatie

Verschillende regelingen kunnen het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om iemand in dienst te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Loonkostenvoordeel bijvoorbeeld, maar ook een no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Omdat werkzoekenden en werkgevers vaak niet weten waar zij recht op hebben, is er nu een online hulpmiddel van de overheid dat de voordelen uitrekent en in een ‘financieel CV’ zet.

Het financieel CV is een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet.

Met enkele gegevens een financieel CV
Het financieel CV moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren. De financieel cv-tool produceert automatisch een brief gericht aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.

Werkgevers over de streep trekken
Minister Koolmees wil met de tool “werkgevers over de streep trekken” om iemand een baan aan te bieden.

Koolmees: “Als je weet dat iemand heel geschikt is voor de baan, en je ook nog subsidie kunt krijgen omdat je bijvoorbeeld iemand met een uitkering een kans geeft, dan is het natuurlijk extra aanlokkelijk om hem of haar een contract aan te bieden. Daar hoop ik op, want met de bloeiende economie kunnen we alle handen goed gebruiken!”

Meesturen met sollicitatiebrief
Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool. Zij kunnen de tool online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Het financieel CV is dan een aanvulling op hun huidige cv.

Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt. De tool is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.financieelCV.nl.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?