Personeelsnet

Slechts één van de zeven werknemers krijgt vaste baan na flexibele schil

Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Sommigen waren nog aan het werk in een flexbaan, anderen zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in. Mensen met een lage opleiding of een migratieachtergrond, stromen moeilijker door naar vast werk. Bij grote bedrijven hebben flexwerkers de meeste kans op doorstroom naar een vaste baan.

Dit meldt het CBS op basis van de meest recente stroomcijfers over werknemers in de flexibele schil. Scholieren en studenten met korte tijdelijke banen en werknemers die regulier onderwijs volgen zijn in deze analyse niet meegeteld.

Eén op de zeven heeft na een jaar vaste baan
Van de instromers in de flexibele schil in 2016 had 14 procent in het jaar na instroom een vaste baan. 5 procent ging binnen een jaar als zelfstandige aan de slag, 28 procent had geen werk. Deze cijfers zijn maar iets gunstiger dan eerdere gegevens uit 2010.

Instromers met een flexibele baan in het onderwijs, de delfstoffenwinning en energiewinning hebben een jaar later vaker dan gemiddeld een vaste baan. Instromers in de verhuur en overige zakelijke diensten juist minder vaak.

Leeftijd, opleidingsniveau, afkomst
Werknemers van middelbare leeftijd stromen vaker door naar vast werk dan de andere leeftijdsgroepen. Flexibele werknemers in kleine bedrijven stromen ook minder vaak door naar een vaste baan dan flexcollega’s in grotere bedrijven.

Werknemers in de zorg kwamen het minst zonder werk en uitkering te zitten in het jaar na de instroom. Hoogopgeleiden, mannen en werknemers van middelbare leeftijd hadden na een jaar het minst vaak geen werk en geen uitkering in het jaar na instroom.

Geen werk, geen uitkering
Een laag opleidingsniveau en een migratieachtergrond hangen samen met een kleinere doorstroom naar vast werk.

Werknemers met een migratieachtergrond stromen in het jaar na de start als flexwerker vaker uit naar een situatie zonder werk en zonder uitkering dan werknemers met een Nederlandse achtergrond.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?