Personeelsnet

Slechts één op drie werknemers durft misstand te melden

Sinds anderhalf jaar, moeten bedrijven met meer dan 50 medewerkers een meldprocedure hebben voor klokkenluiders. Maar een bijbehorende open cultuur, lijkt te ontbreken. Want slechts één op de drie werknemers durft een misstand te melden en één op de zeven zegt dat er een angstcultuur binnen de eigen organisatie heerst.

Dit blijkt uit de Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017, een onderzoek onder ruim 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

Sinds de invoering van de wet Huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016 geldt voor alle organisaties met meer dan vijftig werknemers de plicht om een meldprocedure voor klokkenluiders in te voeren, zodat zij misstanden kunnen melden. Werkgevers zijn verplicht om de meldregeling bij iedere medewerker onder de aandacht te brengen. De ondernemingsraad moet met de procedure instemmen.

Meldprocedure voldoet niet aan de eisen
Het onderzoek concludeert dat bijna 80% van de onderzochte bedrijven en instellingen een meldprocedure heeft en bij 8% wordt daar aan gewerkt. Nog niet de helft, 48%, van de bedrijven en instellingen voldoet echter aan alle wettelijke verplichtingen voor die meldprocedure.

Volgens het Huis voor Klokkenluiders is alleen een goede meldstructuur niet voldoende.Het is net zo belangrijk dat men zich veilig genoeg voelt om verkeerde ontwikkelingen bespreekbaar te maken.

Bedrijven doen het beter dan semioverheid
Uit het onderzoek blijkt dat de geënquêteerden het minst positief zijn over de organisatiecultuur binnen de semipublieke sector, terwijl de private sector het qua open cultuur en hogere meldingsbereidheid beter lijkt te doen.

Wel lopen kleine en middelkleine bedrijven met meer dan vijftig werknemers het meest achter, vooral ook omdat bij een deel van deze bedrijven een ondernemingsraad ontbreekt. De onderzoekers schatten dat ongeveer drie op de tien bedrijven met 50 tot 250 werknemers een actuele meldregeling heeft.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het Huis voor Klokkenluiders roept werknemers, werkgevers en brancheorganisaties op hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen ondernemingsraden zich proactiever opstellen op het gebied van integriteit en werkgevers meer haast maken met het invoeren of actualiseren van een goede meldstructuur. Brancheorganisaties kunnen hun leden aanmoedigen, ondersteunen en zorgen voor meer kennisdeling vooral voor kleinere werkgevers.

De onderzoekers bevelen alle partijen aan om werk maken van het instellen van een vertrouwenspersoon, een onderzoeksprotocol, een integriteitsfunctionaris en het vastleggen van een preventief integriteitsbeleid. Hiermee krijgen meldprocedures en integriteitsvoorzieningen meer handen en voeten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

 

 

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?