Ruim kwart werkenden gepest op werk, vaak door de eigen manager

Ruim een kwart van de werkenden (27%) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. En één op de zes heeft te maken met een leidinggevende die zich verliest in dit negatieve gedrag. Bij een kwart van de organisaties komen de pesters hier ook nog eens mee weg. Het pestgedrag zou kunnen komen door spanningen op het werk door hoge werkdruk (bij vier op de tien bedrijven). Maar de laatste verkiezingsuitslag lijkt nauwelijks spanningen op te leveren op de werkvloer.

Dit blijkt uit nieuw CNV-onderzoek (PDF)  onder 2700 werkenden. CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van “bizarre cijfers, omdat omgerekend 2,6 miljoen werkenden te maken hebben met pestgedrag. Het is onbestaanbaar dat de werkplek voor zoveel mensen een kwelling is.”

Werknemer vogelvrij door pestende leidinggevende
Opvallend is dat één op de zes werknemers aangeeft dat de leidinggevende een pestkop is, terwijl die juist voor een prettige werkplek moet zorgen. “Een pestende leidinggevende maakt het werkende leven erg moeilijk en brengt werknemers in een onmogelijke positie,” benadrukt Fortuin. “Er is daarbij ook sprake van machtsverhoudingen waarbij de werknemer vogelvrij is.”

Iets meer dan de helft van de werknemers geeft aan dat er op de werkvloer niet wordt opgetreden tegen pesten of grensoverschrijdend gedrag. Een kwart stelt dan ook dat pesters hierdoor zomaar wegkomen met hun gedrag.

Zerotolerancebeleid bespaart ook kosten
Volgens het CNV zouden werkgevers zerotolerancebeleid moeten voeren voor pestgedrag. Dat is ook in hun eigen belang, want ‘pesten kost miljarden euro’s aan ziekteverzuim, blijkt uit diverse onderzoeken.’ Fortuin benadrukt dat de werkdruk al hoog is en we niemand kunnen missen op de werkvloer door de huidige personeelstekorten: “43% geeft aan dat de spanningen oplopen door de hoge werkdruk.”

Eén op de zes (16%) van de respondenten stelt dat er geen vertrouwenspersoon is op het werk. Deze vertrouwenspersoon is per 1 januari 2024 wettelijk verplicht bij een bedrijf van meer dan 10 personen. Juist de vertrouwenspersoon is een cruciale factor. “Werkgevers moeten, naast het ontwikkelen van een pestprotocol zo snel mogelijk een vertrouwenspersoon aanstellen. Niets doen kost miljarden, blijkt ook uit dit onderzoek,” aldus de CNV-voorzitter.

Protocol grensoverschrijdend gedrag
Het CNV pleit daarnaast voor een pestprotocol voor de werkvloer, dat ook daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. Bij 1 op de 3 werkenden is een dergelijk protocol niet aanwezig, blijkt uit het onderzoek.

“Dit protocol moet duidelijkheid bieden welk gedrag wel en niet door de beugel kan. Ook moet de vertrouwenspersoon een rol krijgen in dit pestprotocol. Pesten en grensoverschrijdend gedrag mogen geen enkele ruimte hebben op de werkvloer,” stelt Fortuin.

Verkiezingen zorgen niet voor extra spanningen
Wie de (sociale) media volgt, zou bijna denken dat Nederland in twee kampen uiteen is gevallen sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Hoe zou dat doorwerken op de werkvloer, vroeg het CNV zich af?

Uit het onderzoek blijkt dat bij 93% van de organisaties de spanningen niet zijn toegenomen over de nieuwe politieke verhoudingen. Er is dan ook geen sprake van een tweedeling op de werkvloer, want slechts een kleine 6 procent van de ondervraagden geeft aan dit in de praktijk te merken.

ZORG VOOR EEN GEZOND WERKKLIMAAT: Protocol grensoverschrijdend gedrag

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?