Personeelstekort? Beter HR-management is de oplossing

Veel organisaties kunnen momenteel met moeite geschikt personeel vinden. Ze proberen daarom zittend personeel op te leiden en vast te houden, bijvoorbeeld met een hoger salaris. Nog beter is het, als ze zouden investeren in breed HRM-beleid. Want Nederlandse bedrijven doen het helemaal niet zo goed met het managen van hun personeel, blijkt uit een analyse met tips voor bedrijven.

Economen van de Rabobank vinden dat Nederlandse bedrijven meer moeten investeren in personeelsmanagement. Natuurlijk wordt de arbeidsmarkt niet ineens ruimer door goed personeelsbeleid, maar organisaties kunnen zelf veel meer doen om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden. Ze moeten hun medewerkers beter opleiden en goede prestaties beter belonen. Aan de andere kant, moeten ze ook ‘harder’ worden als personeel ondermaats presteert.

Nederlands personeelsbeleid is niet het beste
Er valt voor Nederlandse bedrijven nog veel te winnen op het vlak van management en personeelsmanagement. Uit onderzoek van RaboResearch en de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat Nederland zesde staat op de internationale ranglijst van goede managementpraktijken. Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld op het gebied van operationeel management, maar lopen duidelijk achter op personeelsmanagement.

Bron: RaboResearch

Bij het aantrekken, inzetten en behouden van talent voor de organisatie bezetten Nederlandse bedrijven een achtste plaats. Op een schaal van 1 tot 5 is de VS met 3,18 koploper, maar ook Duitsland, Canada en Singapore scoren beter dan Nederland (2,81).

Wel moeite om personeel te vinden, geen extra inzet
Verrassend is dat bedrijven die aangeven moeite te hebben met het vinden van goed personeel, geen extra nadruk leggen op werving- en selectie. Het kan ook betekenen dat deze bedrijven gewoon minder goed zijn in mensen aantrekken.

Deze bedrijven scoren tegelijkertijd ook slechter op de omgang met ondermaats presterend personeel. Ze vinden het moeilijk om ‘hard’ met personeel om te gaan. Ontslag van deze medewerkers maakt het personeelstekort alleen maar groter. Actief omscholen en herplaatsen van personeel werkt wel, ondanks het risico dat personeel daardoor ook het bedrijf wil verlaten.

Beloningsbeleid en aantrekken personeel
Er is een duidelijk verband tussen prestatiegericht beloningsbeleid en productiviteit, dus dit personeelsinstrument kan daarvoor goed worden ingezet.

Maar betalen naar prestaties kan negatief zijn voor de werksfeer, waardoor mensen vertrekken. Aan de andere kant, kan het ook betekenen dat talentvolle (en dus goed presterende) medewerkers zich gewaardeerd voelen en minder snel op zoek zullen gaan naar een andere baan.

Werkgever moet zich beter onderscheiden
Als arbeid schaars is, loont het om te investeren in het ontwikkelen van de bestaande werknemers. Zo kunnen vacatures worden vervuld, door mensen intern op te leiden.

Bedrijven die moeite hebben met het vinden van personeel, presteren beter op het behouden en ontwikkelen van personeel en op onderscheidend werkgeverschap. Ze doen er alles aan om talent dát ze hebben ook daadwerkelijk te behouden en hun een prettige werkomgeving te bieden.

Drie tips voor personeelsmanagement
Bedrijven die arbeidsmarkkrapte ervaren, kunnen volgens de Rabo-economen méér uit hun (personeels-)management halen. Daarnaast kunnen bedrijven de productiviteit vergroten, door te werken aan álle onderdelen van personeelsmanagement.

Drie tips om meer uit het personeel te halen

1. Besteed méér aandacht aan managementpraktijken

Nederlandse bedrijven staan zesde op de internationale ranglijst van managementpraktijken. Zij scoren relatief goed op het vlak van operationeel management, maar lijken daarbij hun personeelsmanagement te vergeten.

Meer aandacht kan de kwaliteit van management verhogen en daarmee de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijfsleven, waarbij met personeelsmanagement nog de meeste winst te behalen valt.

2. Leg meer nadruk op aantrekken van talent van buiten

Dit kan bijvoorbeeld door de eigen medewerkers te belonen voor het signaleren en binnenhalen van talent van buiten. Niet alleen draagt meer nadruk op het binnenhalen van talent van buiten bij aan beter personeelsmanagement, ook zorgt de blik van buiten doorgaans voor betere bedrijfsprestaties.

Bedrijven die aangeven moeite te hebben met het vinden van vaardig personeel, verschillen niet wezenlijk van bedrijven die aangeven deze moeite niet te ervaren. Daarom moeten vooral bedrijven die hier moeite mee hebben, nog een extra slag maken.

3. Prestatiegerichte beloning kan helpen personeel te motiveren

Bedrijven die arbeidsmarktkrapte ervaren scoren relatief goed op talentontwikkeling, onderscheidend werkgeverschap en het behouden van personeel, maar verschillen nauwelijks op het onderdeel belonen van personeel op basis van prestaties.

Toch kan dit laatste onderdeel de productiviteit verhogen en mogelijk zelfs helpen bij arbeidsmarktkrapte. Belangrijk hierbij is dat de focus vooral ligt op een heldere een eerlijke koppeling tussen prestaties en beloning, niet zozeer op de hoogte van beloningen. Het belonen van personeel gekoppeld aan prestaties kan personeel juist motiveren en tevreden houden zodat zij minder snel een andere baan zullen zoeken.


MIS NIKS: 
Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?