Personeelsnet

Pensioenfondsen klimmen uit het dal door goede beleggingen

De rente is nog steeds erg laag, maar toch lukt het steeds meer pensioenfondsen om een betere dekkingsgraad te bereiken. De fondsbeheerders profiteren van goede beleggingen, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad voor de langere termijn is gestegen naar 108,4 procent. De minimumdekkingsgraad is 104,2 procent, maar helaas halen de grootste pensioenfondsen dat minimum nog niet.

De Nederlandsche Bank is voorzicht positief over de ontwikkelingen bij de pensioenfondsen. De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde doordat gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten de negatieve gevolgen van rentedalingen overtroffen.

Vooral grote pensioenfondsen zitten in onderdekking
Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad heeft onder het wettelijk vereiste minimum neemt gestaag af, van 54 naar 42 pensioenfondsen. Verreweg de meeste pensioenfondsen (130) hebben een beleidsdekkingsgraad die boven 110 procent ligt. Zij zijn waarschijnlijk in staat om de pensioenuitkeringen op peil te houden.

Bij de fondsen die een beleidsdekkingsgraad onder de wettelijke norm hebben, horen enkele met de meeste pensioendeelnemers. Het gaat dan om 3,2 miljoen actieve pensioenspaarders, 1,9 miljoen pensioengerechtigden en 4,1 miljoen deelnemers die nu niet meer bij die fondsen sparen.

Fondsen profiteren van aandelen en koersverschillen
De verbetering bij de pensioenfondsen komt door gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten. Deze gunstige ontwikkelingen overtroffen de negatieve gevolgen van rentedalingen.

Rentedalingen hebben een negatief effect op de financiële positie van pensioenfondsen. Want hoe lager de rente, hoe meer geld de fondsen in kas moeten hebben om aan al hun verplichtingen te voldoen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?