Personeelsnet

Overzicht: Dit regelt het coronanoodpakket 2.0 voor werkgevers en werknemers

Het tweede noodpakket voor de coronacrisis, geeft ondernemers ruimte om de komende maanden hun bedrijf weer op te starten. Net als het eerste noodpakket, is alles gericht op het behoud van banen en bedrijvigheid. Het pakket omvat loonkostensubsidie, belastingmaatregelen, compensatie voor omzetdaling, een verlengde regeling voor ZZP’ers en een tegemoetkoming voor flexkrachten. Personeelsnet zet hier de hoofdlijnen van het coronanoodpakket 2.0 op een rijtje.

Het nieuwe noodpakket geldt voor vier maanden: van juni tot en met september 2020. De regeling voor vaste lasten duurt tot eind oktober 2020.
De regelingen zijn beschikbaar voor bedrijven die een aanzienlijk  omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis, schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Verder zijn enkele regelingen vooral toepasbaar voor sectoren die het zwaarst getroffen zijn, zoals de horeca en de evenementenbranche.

Inhoud tweede noodpakket coronacrisis
Hieronder ziet u de hoofdpunten uit het tweede noodpakket voor sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis. Ondernemers kunnen ook terecht bij de Coronacalculator van werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Na het invullen van het KvK-nummer, vindt u daar een overzicht van alle toepasselijke regelingen uit het noodpakket 1 en 2.

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor de komende drie maanden. Deze regeling duurt tot en met 30 oktober 2020.

Het kabinet heeft 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling. De TVL-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website rvo.nl/tvl.

Tegemoetkoming loonkosten, vervallen ontslagboete (NOW-regeling)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli, augustus en september. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Er is nu meer vrijheid om de omzetdaling te bepalen. De ondernemer moet daarvoor een derde van de omzet in 2019 vergelijken met een periode van 4 maanden in 2020, die (naar keuze) start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Maar als ook NOW 1.0 is aangevraagd, moet de periode van omzetdaling daarop aansluiten.

De vaste opslag van de NOW gaat omhoog van 30 naar 40 procent, waardoor ook andere kosten dan alleen de loonkosten worden vergoed. De referentiemaand gaat naar maart (ook voor de bestaande regeling), waardoor bijvoorbeeld seizoensgebonden bedrijven geholpen kunnen zijn. Verder mag het bedrijf geen winst uitkeren aan de aandeelhouders, bonussen uitdelen aan bestuurders of de directie en geen eigen aandelen inkopen. Dit laatste geldt bij een subsidiebedrag van minimaal 125 duizend euro (of een voorschot van minimaal 100 duizend euro).

Wie tijdens de NOW-periode toch personeel ontslaat, moet de loonkostensubsidie terugbetalen, maar de boete op ontslag verdwijnt. De wettelijke ontslagbescherming blijft gewoon van kracht. Bij bedrijfseconomisch ontslag voor meer dan 20 werknemers, moet (nog steeds) eerst overleg worden gepleegd met de vakbonden. Vooral grotere bedrijven zullen hier dus mee te maken krijgen, als zij moeten saneren.
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de NOW-regeling vindt u hier.

Om- en bijscholing stimuleren

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.

Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Verder wil het kabinet dat sectoren hun opleidingsfondsen (over en weer) openstellen voor bij- en omscholing.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zelfstandigen kunnen ook in het tweede noodpakket bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Het gaat om aanvulling van het inkomen aan tot het sociaal minimum tot eind augustus 2020 en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat nu wel een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum, aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Voorwaarde is wel dat het bedrijf niet failliet gaat of dreigt te gaan.

Belastingdienst geeft ruimte aan ondernemers

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Bij uitstel van belastingbetaling is de voorwaarde wel dat dat zoveel mogelijk geld in het bedrijf blijft. Ondernemers mogen daarom geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Andere fiscale maatregelen die verlichting geven, zijn onder meer de verruiming van de vrije ruimte, administratieve versoepelingen (ook over vergoedingen) en het ter beschikking stellen van thuiswerkhulpmiddelen. Hier leest u alle maatregelen die de belastingdienst treft voor ondernemers en werkgevers.

Kredieten en kredietgaranties (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.

Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Noodpakket voor flexwerkers

Flexwerkers die zonder werk en geld zitten door de coronacrisis, kunnen sinds 22 juni 2020 tot 550 euro per maand krijgen uit de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen.

De hoogte van het uitkeringsbedrag wordt € 550 bruto per maand over de maanden maart, april en mei en wordt in één keer uitbetaald. UWV voert de regeling uit; flexwerkers kunnen de regeling daar ook aanvragen.

Betaling noodpakket verloopt zonder problemen
Een groot deel van de maatregelen worden uitgevoerd door het UWV, waar de afgelopen periode veel mensen hebben overgewerkt om alles operationeel te krijgen. Dat is gelukt, want de uitvoering van de noodvoorzieningen verloopt volgens UWV gladjes, terwijl de uitbetaling van reguliere uitkeringen daar niet onder lijdt. Het toezicht is wel minder, bijvoorbeeld op de sollicitatieplicht van uitkeringsgerechtigden.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?