Personeelsnet

Coronacrisis: Vanaf 30 juni tegemoetkoming vaste laten MKB aanvragen

De coronacrisis heeft een grote impact op veel MKB-bedrijven. Het kabinet keert een belastingvrije tegemoetkoming uit aan getroffen bedrijven om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat zij een omzetdaling van tenminste 30 procent hebben geleden door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen tot een maximum van 50.000 euro.

Het kabinet heeft 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling. De TVL-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website rvo.nl/tvl.

Voorwaarden voor aanvragen TVL
Mkb-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis.
  • Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd.
  • De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro.
  •  De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven uit het eerste noodpakket (BMKB, GO, KKC, SEED Capital), lopen ook door. Ook is er de tweede tranche (200 miljoen euro) van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups).

Aanvragen bij RVO
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vanaf dinsdag 30 juni via rvo.nl/tvl aan te vragen. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?