Personeelsnet

Ook grote werkgever kan ontslagvergoeding zieke werknemer terugkrijgen

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. In het Regeerakkoord was deze compensatie nog aangemerkt als maatregel voor kleine werknemers, maar uit het aangenomen wetsvoorstel blijkt nu dat er geen grens komt voor het aantal werknemers. Alle organisaties, groot en klein, kunnen straks dus gebruik maken van de compensatieregeling.

De wet die dit regelt gaat op 1 april 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 april 2015. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Om de regeling te bekostigen, gaan werkgevers wel een hogere premie daarvoor afdragen.

Ook transitievergoeding na twee jaar ziekte
Eén van de pijnpunten in de Wet werk en zekerheid is, dat werkgevers hun zieke werknemers na twee jaar loondoorbetaling ook nog een transitievergoeding moeten betalen. Veel werkgevers ervaren dit als ‘onrechtvaardig’ en vooral voor kleine werkgevers worden de lasten van een zieke werknemer dan wel erg hoog. De compensatieregeling waarmee werkgevers de transitievergoeding terug kunnen vragen, moet het aantrekkelijker maken om toch personeel in dienst te nemen.

In het Regeerakkoord is de maatregel dan ook vooral aangekondigd als regeling om kleine werkgevers te ontlasten. Maar na de behandeling van het wetsvoorstel kondigde minister Koolmees (SZW) aan dat erg geen grens voor het aantal werknemers in de regeling komt. Dat deed hij in een brief naar aanleiding van vragen van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet, kan dus gebruik maken van de compensatie. Door alle organisaties te betrekken (en ze ook meer Awf-premie te laten betalen), wordt de regeling ook betaalbaarder.

Compensatie is maximaal de transitievergoeding
Als een werknemer na twee jaar ziekte wordt ontslagen, kan de werkgever gebruik maken van de compensatieregeling. De werkgever krijgt compensatie ter hoogte van de betaalde transitievergoeding. Als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding, krijgt de werkgever het bedrag gecompenseerd van de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren.

Wanneer de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, houdt de werkgever recht op compensatie tot maximaal het bedrag van de wettelijk verschuldigde transitievergoeding. Als de werkgever een hoger bedrag met de werknemer is overeengekomen (wat mag bij ontslag met wederzijds goedvinden), wordt het meerdere dus niet vergoed.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?