Nobelprijs voor onderzoek naar arbeidskloof tussen mannen en vrouwen

Het wil maar niet lukken om mannen en vrouwen gelijk te belonen. Recent salarisonderzoek toont aan dat de loonkloof in Nederland zelfs weer is gegroeid naar 7,4 procent. Dat die koof groter wordt is aan de ene kant eenvoudig te verklaren: als alle salarissen procentueel worden verhoogd, groeien hogere salarissen van mannen meer dan de lagere salarissen van vrouwen. Dan wordt de loonkloof steeds groter. Maar het verschil komt ook door diepgewortelde sociale en economische structuren, toonde Harvardhoogleraar Claudia Goldin aan. Met haar onderzoek naar de oorzaken van deze ‘gender-gap’ heeft professor Goldin de Nobelprijs voor de economie 2023 gewonnen.

De bekendmaking dat de Nobelprijs voor Economische Wetenschappen 2023 is toegekend aan Harvardprofessor Claudia Goldin, betekent niet enkel ‘een viering van haar uitmuntende werk,’ aldus het Nobelprijscomité, ‘maar werpt ook licht op een cruciaal en dringend vraagstuk - de voortdurende en groeiende salariskloof tussen mannen en vrouwen.’

Diepgewortelde structuren in nadeel van vrouwen
Goldin’s jarenlange onderzoek onthult de historische en hedendaagse uitdagingen die vrouwen tegenkomen op de arbeidsmarkt. Die worden gekenmerkt door hun beperkte keuze, waarvan de oorzaak ligt bij familie- en huwelijksverplichtingen. Deze maatschappelijke ontwikkeling is een wereldwijd erkend probleem, stelt Goldin.

De complexiteit van de kloof is een reflectie van diepgewortelde sociale en economische structuren. Zoals Goldin’s onderzoek onthult, worden arbeidsparticipatie en inkomsten van vrouwen door de eeuwen heen niet alleen bepaald door arbeidsmarktmechanismen, maar zijn ze ook ingebed in sociale normen en verwachtingen. Daarmee is die kloof op de arbeidsmarkt ook een verklaring voor het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, die er nu nog steeds is. Het overbruggen van deze kloof vraagt daarom om een veelzijdige benadering die zowel de arbeidsmarkt als de bredere sociale context aanpakt.

Salariskloof neemt in Nederland weer toe
Hoe actueel het onderzoek van Goldin is, bewijzen de resultaten van het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. Daaruit komt naar voren dat de salariskloof tussen mannen en vrouwen in Nederland de afgelopen twee jaar weer is toegenomen van 5 naar 7,4 procent. Dit is des te alarmerend gezien de huidige economische uitdagingen, inclusief stijgende inflatie en de druk op lonen, die elke werkende burger beïnvloeden.

Hoewel de lonen de afgelopen tijd fors zijn gestegen, blijven ze volgens het CBS toch nog achter bij de inflatie. Door die stijgende inflatie, is de loonsverhoging geen luxe. Veel werknemers geven aan dat zij een loonsverhoging echt nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Het is dan verontrustend dat vrouwen achterblijven in hun loonontwikkeling.

Minister moet ‘loonquotum’ instellen
Deze ongelijkheid in beloning is een brandend onderwerp voor MVO Nederland, de organisatie voor duurzaam ondernemen. Interimdirecteur Wouter Scheepens van deze organisatie, roept minister Van Gennip (SZW) dan ook op “om wet- en regelgeving te maken die de loonkloof verkleint, heldere normen op te stellen voor inclusiviteit en diversiteit en bedrijven te helpen met het opstellen van gendergelijkheidsplannen.”

Een eerder vrouwenquotum heeft er voor gezorgd dat er meer vrouwen in de top van bedrijven zijn gekomen. Daarom roept MVO Nederland de minister op om ook een ‘loonquotum’ in te stellen, omdat “de positie van vrouwen anders nog verder achteruit gaat en er veel potentie en kennis onbenut blijft.”

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?