Nieuwe procedure arbeidsongeval: werkgever moet leren door zelfonderzoek

De Arbeidsinspectie gaat anders optreden na een ernstig arbeidsongeval. Door werkgevers zelf over de oorzaken en verbeteringen te laten rapporteren, verbetert de veiligheidscultuur op het werk en wordt herhaling voorkomen. De werkgever krijgt twee weken de tijd om de werkgeversrapportage met het verbeterplan op te stellen. Als dat niet naar behoren gebeurt, volgt alsnog de gebruikelijke inspectie en kan een boete worden opgelegd.

De nieuwe manier van werken volgt op een succesvolle pilot. Daaruit kwam naar voren dat met de werkgeversrapportage meer effect wordt behaald. Want bedrijven leren zo zelf van de  ongevallen, waarmee herhaling wordt voorkomen. Omdat werkgevers meer aandacht hebben voor achterliggende oorzaken, verbetert hun veiligheidscultuur ook.

De Arbeidsinspectie merkt verder dat werkgevers regelmatig meer geld uitgeven aan veiligheidsmaatregelen, dan ze ooit aan een boete zouden betalen.

Meldingsprocedure arbeidsongeval
Werkgevers moeten arbeidsongevallen melden als er sprake is van blijvend letsel en / of een ziekenhuisopname. Meldingsplichtig zijn ook, arbeidsongevallen met een dodelijke afloop. Wanneer een bedrijfsongeval is meldingsplichtig is, moeten werkgevers dat melden bij de arbeidsinspectie via een online formulier.  Dodelijke ongevallen moeten direct telefonisch worden gemeld bij het nummer 0800-5151.

  • Na een melding volgt bezoek van de Arbeidsinspecteur en ontvangt de werkgever instructies over de werkgeversrapportage en het verbeterplan dat hij moet opstellen.
  • Als de werkgever zelf onderzoek gaat doen, moet er binnen vijftien werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan liggen.
  • De Arbeidsinspectie beoordeelt de werkgeversrapportage en het verbeterplan.
  • Na goedkeuring, bekijkt de Arbeidsinspectie of de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Als dat niet het geval is, volgt alsnog een boete.
  • Als de rapportage en het verbeterplan niet worden goedgekeurd, voert de Arbeidsinspectie zelf het onderzoek uit. Ook dat kan leiden tot een boete.

Altijd onderzoek door de Arbeidsinspectie
Wanneer iemand is overleden door een arbeidsongeval, volgt altijd een onderzoek door de Arbeidsinspectie. Dit geldt ook voor ongevallen waarbij het slachtoffer jonger is dan achttien jaar, of waarbij een familielid van de werkgever betrokken is.

Daarnaast doet de Arbeidsinspectie ook onderzoek als de historie van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, of als er sprake is van een ongeval met grote maatschappelijke impact.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?