Nieuw HR-jargon: Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Sinds kort is er een objectief meetinstrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij zich inzetten voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Bedrijven die voor een overheids-opdracht in aanmerking willen komen, moeten steeds vaker hun HR-beleid aanpassen aan de inkoopeisen die de overheid stelt. Zo zijn er gemeenten die in ruil voor een opdracht verlangen dat een bedrijf langdurig werklozen in dienst neemt. Social return wordt dit genoemd.

Sinds kort is er een objectief meetinstrument waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij zich inzetten voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

PSO-certificaten
De Prestatieladder Sociaal Ondernemen is ontwikkeld door TNO in samenwerking met het bedrijfsleven.
Er komen op verschillende niveaus PSO-certificaten. Deze maken duidelijk of een bedrijf aspirant PSO-gecertificeerd is, voldoet aan de basisnorm, daar duidelijk bovenuit stijgt of zelfs koploper is.

Voor alle PSO-niveaus geldt dat bedrijven "bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere bedrijven als het gaat om het bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie".

Kwetsbare arbeidsmarktpositie
Om dit te meten, heeft TNO een gedetailleerd systeem ontwikkeld inclusief een audit door een onafhankelijke, certificerende instellingen.
Daarbij wordt gekeken naar het aantal mensen dat een bedrijf in dienst heeft met zo'n kwetsbare arbeidsmarktpositie: groepen als gedeeltelijk arbeidsgeschikten (bijvoorbeeld mensen met een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering), WSW-ers, mensen die langer dan een jaar werkloos zijn.
Maar dat is nog niet alles. "Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie duurzaam en naar vermogen te laten werken in reguliere bedrijven is het niet alleen van belang dat bedrijven structureel werkplekken aanbieden en behouden, maar óók dat zij zorgen voor de nodige aanpassingen in werk en/of begeleiding." Ook dat wordt gemeten.

Punten scoren
Afhankelijk van het aantal kandidaten, hun achtergrond, het soort contract dat ze hebben, de aanpassingen in het werk en/of de begeleiding, kunnen bedrijven punten scoren voor de Prestatieladder.
Ook kunnen bedrijven punten verdienen als zij zaken doen met andere bedrijven die PSO-gecertificeerd zijn.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is inmiddels al bij een aanbesteding gebruikt door de gemeente Amersfoort. Volgens wethouder Johan Kruithof is de prestatieladder "een prima instrument om het sociaal ondernemerschap structureel te stimuleren". "Bovendien is de Prestatieladder voor gemeenten een onafhankelijk kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden."

Administratieve lasten voor werkgevers
Of de Prestatieladder daadwerkelijk een succes wordt, zal de markt de komende jaren beslissen.
Zullen voldoende opdrachtgevers de PSO-scores ook daadwerkelijk laten meetellen bij aanbestedingen? Zijn voldoende bedrijven bereid om zich te certificeren?

TNO zegt het systeem te hebben ontworpen met "zo min mogelijk extra administratieve lasten voor werkgevers". Toch zal het voor veel bedrijven niet meevallen om alle informatie te verzamelen die nodig is om de juiste wegingsfactoren te kunnen toepassen. Niet voor niets heeft TNO voor de Prestatieladder een handleiding gemaakt van maar liefst 33 pagina's met veel afkortingen van uitkeringen, wegingsfactoren en rekenschema's.

Meer informatie:
De site van PSO Nederland met ondermeer een rekentool en online checkslists.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?