Personeelsnet

Nieuw HR-jargon: Aanzegtermijn en Schijnzelfstandigen

Met de nieuwe wet Werk en Zekerheid wil minister Lodewijk Asscher onder meer de rechtspositie van flexwerkers verbeteren. Met de wet breidt Asscher het HR-jargon uit met twee nieuwe begrippen: Aanzegtermijn en Schijnzelfstandigen.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is druk met de uitwerking van de afspraken uit het Sociaal Akkoord, dat werkgevers en werknemers hebben gesloten om de arbeidsmarkt te moderniseren.
Zo heeft Asscher vrijdag de nieuwe wet Werk en Zekerheid gepresenteerd. Hiermee wil hij onder meer de rechtspositie van flexwerkers verbeteren.

Met dit wetsvoorstel breidt Asscher het HR-jargon uit met twee nieuwe begrippen: Aanzegtermijn en Schijnzelfstandigen.

Ad Melkert, één van de voorgangers van Lodewijk Asscher, heeft met zijn wet Flex en Zekerheid, al in 1999 geprobeerd om flexibele werknemers meer bescherming te geven.
In jaren daarna is het aantal vaste banen verder gedaald en het aantal flexcontracten toegenomen. En binnen de groeiende groep flexwerkers is vooral het aantal ZZP-ers flink gestegen; net als het aantal oproep- en invalkrachten.

MIS GEEN HR-NIEUWS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Minister Asscher vindt dat er "te grote verschillen" zijn ontstaan in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Met de wet Werk en Zekerheid wil hij werknemers met flexibele contracten meer zekerheid bieden en hen eerder laten doorstromen naar een vast contract.

Aanzegtermijn
Nieuw in de wet is het begrip Aanzegtermijn. Een tijdelijk contract van zes maanden of langer loopt straks niet meer automatisch af op de afgesproken datum.
Om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden, komt er een aanzegtermijn van één maand. De werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever die vergeet de werknemer te informeren over het beëindigen van het contract, moet hem of haar een vergoeding betalen van één maandloon.

Schijnzelfstandigen
Minister Asscher komt in actie tegen schijnzelfstandigen. Dat zijn werkenden die zich "formeel presenteren als ondernemer maar feitelijk werkzaam zijn als werknemer". Als een dergelijke schijnconstructie bewust wordt gekozen om loonheffingen en premieplicht te ontduiken, leidt dit tot "oneerlijke concurrentie met zowel ondernemers als werknemers".

Om schijnzelfstandigheid te bestrijden, neemt het kabinet verschillende maatregelen. Zo worden opdrachtgevers weer verantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-verklaring die zelfstandigen moeten overleggen. Ook komt er meer voorlichting en strengere controle.
Maar daarnaast onderzoekt Asscher de wettelijke mogelijkheden om het grote, grijze gebied te verkleinen dat is ontstaan tussen ondernemerschap en werknemerschap.

 

Lees ook:
Dit zijn de wijzigingen voor flexwerken vanaf 2014 (handig overzichtsartikel van Personeelsnet)
Actieteam crisisbestrijding, Transitievergoeding en Werkbedrijven (Personeelslog over het nieuwe HR-jargon dat eerder is geïntroduceerd met het Sociaal Akkoord).

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?