Personeelsnet

Nederland buitenbeentje omdat goedkeuring voor ontslag nodig is

Nederland is één van de weinige landen waar werkgevers eerst goedkeuring moeten vragen, voordat ze een werknemer mogen ontslaan. Maar het is ook een buitenbeentje, omdat hier de ontslagvergoeding aan een maximum is gebonden.

Dat zijn resultaten die Deloitte Legal presenteert in haar 4e editie van de International Dismissal Survey. Deze internationale studie bespreekt het ontslagrecht in 45 landen en bevat voor het eerst ook landen uit Latijns-Amerika en Azië.

De survey laat zien dat van de onderzochte landen alleen Nederland en Ecuador een systeem kennen waarbij voorafgaande goedkeuring vereist is om iemand te kunnen ontslaan. In het verleden zijn er wel pogingen geweest om dit preventieve systeem in Nederland te vervangen door een repressief systeem, maar deze pogingen hebben het niet gehaald.

WWZ zorgt voor lager ontslagvergoeding
Nederland is ook een van de weinige landen waar voorafgaande goedkeuring van het ontslag vereist is. Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is het echter ook een van de weinige landen waar de ontslagvergoeding is gemaximeerd.

De WWZ heeft verder geleid tot een aanzienlijke verlaging van de ontslagvergoeding, maar omdat de voorwaarden voor ontslag strenger zijn geworden, is het maar zeer de vraag of ook de totale (directe en indirecte) ontslagkosten zijn gedaald. Onder het nieuwe kabinet worden daarom nog enkele wijzigingen in het ontslagrecht verwacht.

Ontslagvergoeding is laag in Nederland
De invoering van de WWZ heeft onder andere geleid tot een maximering van de ontslagvergoeding (in 2018: € 79.000 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is). Van de onderzochte landen is dit alleen in de UK ook het geval. Door de invoering van de WWZ is de ontslagvergoeding in Nederland flink lager geworden.

Daar waar Nederland in de Dismissal Survey steeds in de top 5 stond van dure landen, is dat sinds de vorige editie uit 2015 niet meer het geval. In de huidige versie staat Nederland op de 14e plaats, als het gaat over ontslag met een objectieve of economische reden.

Voorwaarden voor ontslag zijn wel strenger
Alhoewel de ontslagvergoeding dus lager is, zijn de voorwaarden voor ontslag in Nederland strenger. Werkgevers zijn hierdoor soms terughoudend om werknemers een vast contract aan te bieden. Het is dus maar de vraag of door de invoering van de WWZ de totale (directe en indirecte) ontslagkosten zijn gedaald. Niet voor niets stelt het kabinet in het Regeerakkoord een aantal maatregelen voor zodat werkgevers makkelijker mensen in vaste dienst nemen.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?