Personeelsnet

Na harde Brexit, mogen Britten nog 15 maanden in Nederland werken

Als het fout loopt en Groot Brittannië op 29 maart zonder deal de EU uitgaat, mogen Britten nog 15 maanden in Nederland werken. Voorwaarde is dat zij vóór die datum rechtmatig in Nederland waren.

Het kabinet heeft daarvoor een overgangsregeling vastgesteld, die ook geldt voor familieleden van Britse burgers die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Verblijfsvergunning aanvragen
Tijdens de periode van 15 maanden, kunnen de ongeveer 45.000 Britten die rechtmatig in Nederland verblijven een aanvraag doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een definitieve verblijfsvergunning.

De IND gaat hen hiervoor verspreid uitnodigen tijdens de overgangsperiode, zodat alle betrokkenen in de gelegenheid wordt gesteld om hun toekomstig verblijf in Nederland goed te regelen. Britse burgers komen in aanmerking voor deze vergunning als ze voldoen aan dezelfde verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers.

Geen tewerkstellingsvergunning nodig
Het kabinet stelt dat Britten van harte welkom zijn om in Nederland te wonen, werken en studeren. Wel hebben zij (en hun familieleden) na de 15 maanden een definitieve verblijfsvergunning nodig. Britten die pas na de Brexit besluiten in Nederland te willen wonen, werken of studeren, kunnen een verblijfsvergunning als derdelander aanvragen.

Zij kunnen een aanvraag voor een verblijfsvergunning wel in Nederland aanvragen en worden vrijgesteld van het vereiste voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV), net als bijvoorbeeld Amerikanen, Canadezen, Japanners en Zuid-Koreanen. De verblijfsvergunning geeft het recht om te verblijven, werken en studeren in Nederland. Een werkgever hoeft geen aparte tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Recht op uitkeringen blijft bestaan
Britse staatsburgers die nu recht hebben op een verzekering voor de zorgverzekeringswet, een kinderbijslaguitkering, kindgebonden budget of huursubsidie, behouden dat recht. Dat geldt voor de gehele overgangsperiode en zolang zij aan de voorwaarden blijven voldoen. Studenten houden dezelfde rechten op studiefinanciering als EU-burgers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?