Millennial stelt de HR-adviseur voor uitdagingen en kansen

HR-adviseurs staan voor nieuwe uitdagingen en kansen met de opkomst van de millennialgeneratie op de arbeidsmarkt. Want deze jonge werkenden zijn niet tevreden met ‘gewoon’ werk, maar hebben hoge verwachtingen van hun werkomgeving. Ze zoeken naar betekenis, balans en ontwikkeling in hun professionele leven. Werkgevers moeten daarom inspelen op de wensen en behoeften van deze generatie om hen te kunnen werven en behouden.

Werkende jongeren zijn veeleisend, maar kunnen ook veel bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Zeker nu organisaties steeds meer oudere werknemers in dienst hebben, kunnen jonge werknemers voor een frisse wind zorgen en de boel een beetje opschudden. Omroep WNL ging met werkgevers en deskundigen in gesprek, om het fenomeen van de millennium op de arbeidsmarkt te doorgronden.

Werkgevers die de nuances begrijpen en zich aanpassen aan deze generatie, zullen beter in staat zijn om jong personeel tevreden te houden in een steeds competitievere en dynamische arbeidsomgeving.

Millennials willen veel, maar moeten dat ook
Psycholoog Iris van der Steen werpt in de uitzending licht op de uitdagingen waarmee millennials geconfronteerd worden: de druk om alle aspecten van het leven - carrière, gezondheid, gezin - te balanceren, leidt vaak tot burn-out en emotionele uitputting. De verhoogde werkdruk en de nadruk op individuele prestaties hebben een generatie gecreëerd die minder goed om kan gaan met fouten en die continu onder hoge stress staat.

Tegelijkertijd wordt er door werkgevers en HR-adviseurs nogal eens mopperend gekeken naar deze generatie, die door ouderen vaak als verwend wordt beschouwd. Echter, de realiteit van hun uitdagingen kan niet worden genegeerd.

Jongeren willen niet meer voltijdswerken
De arbeidsmarkt ziet een verschuiving met millennials die meer eisen stellen aan hun werkgevers, vooral in veeleisende beroepsgroepen zoals juristen. Deze generatie is niet meer bang om parttime werk of flexibele werktijden te eisen. Dit was vroeger ondenkbaar: de filosofie was ‘up or out’ en het mooiste dat je kon bereiken was partner worden van het advcatenkantoor.

Deze ontwikkeling ,wordt versterkt door de huidige arbeidskrapte, waardoor millennials meer onderhandelingsmacht hebben. Werkgevers, zoals partner bij een advocatenkantoor Mieke Stap, zien daarom de noodzaak om in te spelen op deze veranderende eisen om talentvol personeel te werven en te behouden.

Hybride en flexibele werkomgeving
Recruitmentbureau Robert Walters heeft de wensen van werknemers geïntegreerd in hun kantoorontwerp. Daarmee is een hybride en flexibele werkomgeving gecreëerd die past bij de moderne werknemer.

Het kantoor is niet alleen een werkplek, maar vooral ook een ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, rust en creativiteit. Dit benadrukt het belang van een werkomgeving waar werknemers van alle generaties zich verbonden en gemotiveerd voelen.

Zo helpt HR de Millennial, de belangrijkste punten op een rij:

Aspect

Beschrijving

Werkende Millennials

Veeleisend met een focus op balans, zingeving en persoonlijke groei. Zijn gevoelig voor burn-out door hoge druk en diverse ambities.

Aanpassen van arbeidsvoorwaarden

Werkgevers kunnen zich aanpassen door flexibele en parttime werkopties te bieden. Juridische beroepen zien een verschuiving in normen.

Nieuwe, hybride werkomgeving

Bedrijven zoals Robert Walters richten kantoren opnieuw in om te voldoen aan behoeften van moderne werknemers, met focus op welzijn.

Belang van flexibiliteit

Millennials waarderen flexibiliteit, vrijheid en een gemeenschapsgevoel op werk.

Creativiteit stimuleren

Belang groene ruimtes, ontmoetings- en ontspanningsplekken als ruimtes die creativiteit stimuleren.


HYBRIDE WERKEN? Met deze tools regelt HR het goed

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 280 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?