Personeelsnet

‘Meer faillissementen door transitievergoeding'

De transitievergoeding die werkgevers bij ontslag moeten meegeven aan werknemers, zorgt voor meer faillissementen dan nodig. Want ondernemingen in geldnood moeten nu tegen zeer hoge kosten mensen ontslaan om zo meer financiële armslag te krijgen. Doen ze dat niet dan is faillissement het gevolg.

Dit stelt de Turnaround Management Association Nederland (TMA Nederland), een van oorsprong Amerikaanse brancheorganisatie voor professionals die diensten verlenen aan bedrijven in moeilijkheden. TMA Nederland bepleit de herinvoering van een rechtelijke toets die goedkoper ontslaan mogelijk moet maken.

Personeelskosten maken herstructurering lastig
Edwin den Boer, voorzitter van TMA Nederland, stelt dat het bij een dreigend faillissement met de huidige wetgeving bijna niet mogelijk om de personeelskosten te verlagen op basis van een goed onderbouwd herstructureringsplan.

“Personeel vormt veelal de grootste kostenpost en daar moet dan dus snel worden ingegrepen wil de organisatie levensvatbaar zijn. Wil je echter personeel ontslaan dan loop je vanwege een liquiditeitsprobleem hier dus vast. De maximale transitievergoeding van 75.000 euro is tegenwoordig bijna altijd het minimum. Vaak is een herstructurering daardoor niet mogelijk en is faillissement het gevolg. De gevolgen zijn dan voor het personeel en vele andere stakeholders veel groter. Liever een lagere transitievergoeding dan meteen door naar het UWV voor een werkloosheidsuitkering."

Rechtelijke toets moet uitkomst bieden
Den Boer pleit voor een soepeler regeling wanneer een organisatie echt in de problemen zit. Op basis van een accountantsrapport kan de rechter dan toetsen of er bij een doorstart op een goedkopere manier afscheid genomen kan worden van het personeel.

“Dat is geen leuke boodschap voor hen. Maar voor de resterende werknemers, de leveranciers en de onderneming het beste. Hierdoor wordt meer waarde behouden voor de onderneming en haar stakeholders. Bestaande leveranciers bij voorbeeld lijden hierdoor minder of geen schade en gaan - zoals nu vaak gebeurt - als gevolg van het faillissement van hun afnemer zelf ook failliet. Wij bepleiten dat dit onbedoeld effect van de wet dat zeer schadelijk is voor de BV Nederland zo snel mogelijk moet worden gerepareerd. Het is een ernstige belemmering om te reorganiseren als het eenvoudig weg echt moet”, aldus den Boer.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?