Medewerkers leveren nog liever bonus in dan vakantiegeld

Als het bedrijf in problemen komt door de coronacrisis, leveren medewerkers liever hun bonus in dan dat er uitstel komt op de uitbetaling van hun vakantiegeld. Wettelijk gezien, moeten werkgevers het vakantiegeld voor 30 juni 2020 uitbetalen.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet naar de gevolgen van de coronamaatregelen bij bedrijven onder 1.112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden.

Bonus minder populair dan vakantiegeld
Van de medewerkers heeft 31 procent een duidelijke voorkeur voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel, terwijl 22 procent het later uitbetalen van vakantiegeld als eerste maatregel kiest.

Onder leidinggevenden is deze trend nog duidelijker zichtbaar. Wel 38 procent gaat daar voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel en 13 procent voor het later uitbetalen van vakantiegeld.

Jongeren vaker bereid tot later uitbetalen vakantiegeld
Uit de benchmark komt naar voren dat jongere werknemers nu optimistischer zijn over hun arbeidsmarktpositie dan ouderen. Zij blijken ook vaker open te staan om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16 procent hiertoe bereid.

In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen, onder ouderen is het animo hoger. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37 procent voor deze maatregel.

Bereidheid om offers te brengen
HR-directeur Marco Winkel bij Visma | Raet vindt het goed om te zien dat medewerkers in deze tijd bereid zijn om offers te brengen als dat nodig is. “Een werkgever mag hierom vragen, indien er sprake is van een herstelplan, maar kan de uitbetaling van het vakantiegeld niet zonder toestemming van de medewerker uitstellen,” waarschuwt Winkel.

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. “Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers ook echt rekenen op hun vakantiegelduitbetaling, waardoor ingaan op een verzoek tot uitstel voor veel werknemers dan ook niet zomaar kan," aldus Marco winkel.

CORONA EN HR: Handige HR-tools voor die nu mooi van pas komen

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?