Personeelsnet

Kwart kankerpatiënten vindt dat begeleiding van bedrijfsarts beter kan

Ruim een kwart van de kankerpatiënten vindt dat hun bedrijfsarts tekortschiet in de begeleiding. In hun ogen ontbreekt het de arts aan specifieke kennis over kanker, terwijl de ziekte grote gevolgen heeft voor hun werk. Bedrijfsartsen erkennen dat het beter kan. Zij kunnen zich specialiseren om medewerkers met kanker beter te begeleiden.

Bij negen op de tien mensen met kanker wordt de werksituatie aangepast, blijkt uit onderzoek patiëntenorganisatie NFK onder 3.500 (ex-)kankerpatiënten en 602 naasten naar de impact van kanker op hun werk.

Bedrijfsarts begeleidt maar helft van de patiënten
Slechts 45 procent van de patiënten wordt begeleid door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De meeste mensen maken met die arts een persoonlijk plan van aanpak, bespreken medische klachten en krijgen re-integratiebegeleiding.

Driekwart van de patiënten is tevreden over de begeleiding van de bedrijfsarts, maar ruim een kwart van hen geeft echter aan iets gemist te hebben in de begeleiding. Ze missen vooral kennis en expertise over kanker, de behandeling en de gevolgen ervan. Ze voelen zich onbegrepen en geven de begeleiding van de bedrijfsarts een rapportcijfer 4,6.

Bedrijfsarts moet zich beter verdiepen in gevolgen kanker
Volgens NFK schieten bedrijfsartsen nog vaak te kort in de begeleiding van kankerpatiënten. Bedrijfsartsen zouden zich meer moeten verdiepen in de korte en lange termijn gevolgen van kanker. Zo worden de gevolgen van de kankerbehandeling voor de werksituatie niet voldoende duidelijk gemaakt. Wanneer artsen dat wel doen, blijkt dit voor negen van de tien patiënten meerwaarde te hebben.

De vereniging van bedrijfsartsen NVAB erkent dat de zorg voor medewerkers met kanker beter kan. Als de bedrijfsarts te weinig kennis heeft, moet deze volgens de eigen NVAB-richtlijn een expert vragen om advies te geven. Verder moedigt de vereniging zijn leden aan om zich te ontwikkelen tot bedrijfsarts consulent oncologie (BACO), zodat meer bedrijfsartsen de rol van deskundige vraagbaak kunnen vervullen.

Minder werken en zelfs ontslagen door kanker
Dat de impact op de werksituatie groot is blijkt uit het feit dat bij bijna 90 procent van de patiënten de werksituatie is aangepast. Zo melden vijf op de tien mensen zich (gedeeltelijk) ziek, stopt een kwart (tijdelijk) met werken en gaat een kwart (tijdelijk) minder uren werken. Logisch dus dat zes op de tien mensen aangeven er financieel op achteruit te gaan.

Opvallend is ook dat 6 procent van de patiënten ontslagen wordt en dat bij 4 procent hun contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat een op de tien mensen zijn baan verliest vanwege de kanker(behandeling).

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?