Personeelsnet

Kanker overwonnen, maar werken blijft nog jaren lastig

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Ex-kankerpatiënten kampen na hun behandeling vaak nog met vermoeidheid en andere klachten. Omdat daar te weinig rekening mee wordt gehouden, geven ze hun werkgevers en collega’s een onvoldoende.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. Elk jaar krijgen bijna 40.000 werknemers de diagnose kanker. Een kwart krijgt uiteindelijk ontslag, maar 60 tot 90 procent van de werknemers wil binnen anderhalf jaar het werk weer hervatten.

Vermoeidheid en concentratieproblemen
Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de ex-kankerpatiënten na vijf jaar nog steeds klachten ondervindt als vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, concentratie-, geheugen- en seksuele problemen. Van hen voelt 61 procent zich door deze ‘late gevolgen van kanker’ beperkt in hun werk.

Hoewel ze van familie, vrienden, artsen en zorgverleners veel steun krijgen, ervaart 57 procent van de ex-kankerpatiënten weinig begrip op het werk. Ze geven hun leidinggevenden en collega’s daarvoor een rapportcijfer 5,4. “Ik heb mijn loopbaan moeten onderbreken en heb de draad niet meer op kunnen pakken, omdat het werk dat ik deed niet te combineren is met mijn vermoeidheid en concentratieproblemen,” zegt een van de ondervraagden.

Praat erover met de werknemer
Wat opvalt, is dat ex-kankerpatiënten die onbegrip ervaren op het werk meer emotionele klachten hebben zoals angst, depressieve gevoelens en stress. Ze praten er minder over met collega’s en weten niet goed hoe zij met dit onbegrip moeten omgaan.

Veel mensen die kanker hebben gehad, zouden daar graag met hun werkgever over willen praten. Want ze zien er aan de buitenkant misschien gezond uit, “maar van binnen is er nog veel te helen. Dat begrijpt niet iedereen en levert soms ongemakkelijke situaties op”, volgens een ex-kankerpatiënt.

Werk samen stapsgewijs opbouwen
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar welke methode van werkhervatting bij kanker het beste werkt. Stapsgewijs opbouwen van werk met concrete doelen lijkt het beste te werken. Volgens Arja Broenland directeur/bestuurder van NFK is het belangrijk “dat er blijvend - dus ook na jaren - aandacht is voor hoe het met iemand gaat. Daar zijn zowel werkgevers als werknemers samen verantwoordelijk voor”.

Werkzaamheden of functies aanpassen is makkelijker dan vermoeidheid wegpoetsen en minder foutgevoelig dan concentratieproblemen. Ex-kankerpatiënten uit het onderzoek zeggen daarover: “Accepteer je nieuwe ik. Stel je verwachtingen bij. Ga uit van wat je wel kunt.”

Campagne over gevolgen van kanker
NFK is een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van kanker. Zowel onder werkgevers als werknemers. Hiervoor is de nieuwe website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werkgevers, zzp’ers en werknemers informatie, handvatten en tips over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker en tijdens de late gevolgen van kanker.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?