Personeelsnet

Jongere en hoogopgeleide werknemer moet het vaakst overwerken

Bijna drie op de tien werknemers werkt regelmatig over. Het zijn vooral jonge en hoogopgeleide werknemers die vaak overwerken. Van de managers werkt 56 procent regelmatig over, waarmee deze beroepsgroep het vaakst overuren maakt. Maar ook 45 procent van de leraren moet vaak langer doorwerken.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit 2017 over overwerken. In de Enquête beroepsbevolking (EBB) vroeg het CBS aan werknemers van 15 tot 75 jaar of zij overwerken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soms, regelmatig of niet overwerken.

Overwerk vaker door jonge en hoogopgeleide werknemers
Van werknemers in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar werkte 35 procent regelmatig over. Zowel jongeren onder de 25 jaar als oudere werknemers boven de 65, verrichten minder vaak overwerk op regelmatige basis: 16 procent en 15 procent. Een groot deel van de jongere werknemers volgt nog onderwijs en heeft naast de opleiding een baan met een klein aantal uren. Bij deze bijbanen komt overwerken minder vaak voor.

Hoogopgeleiden (40 procent) geven vaker aan dat ze regelmatig overwerken dan laagopgeleiden (18 procent) of middelbaaropgeleiden (26 procent). Werknemers die regelmatig overwerken, deden dat in 2017 gemiddeld 6 uur per week, werknemers die soms overwerken maakten 3 overuren per week. Dit betreft zowel betaalde als onbetaalde overuren.

Meer overwerk in voltijd dan bij deeltijd
Van de werknemers met een voltijdbaan werkte 38 procent regelmatig over. Dat is aanzienlijk meer dan werknemers die in deeltijd werken (21 procent). Onder deeltijdwerkers werken vrouwen (23 procent) vaker over dan mannen (17 procent), terwijl onder voltijdwerkers het aandeel mannen en vrouwen dat regelmatig overwerkt nauwelijks verschilt.

Van alle werknemers gaf 34 procent in 2017 aan niet meer uren te hebben gewerkt dan in hun contract staat. Onder vrouwen is dit aandeel met 37 procent groter dan onder mannen (31 procent). Regelmatig overwerken wordt door mannen vaker gedaan dan door vrouwen: 32 procent en 26 procent. Mannelijke en vrouwelijke werknemers geven nagenoeg even vaak aan dat ze soms overwerken.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?