HR-beleid moet echt anders: accountants verliezen waardevol talent door ongelijke behandeling

Gelijke behandeling van werknemers is natuurlijk belangrijk, maar de rapporten over het belang van gender, LGBTQIA-inclusie en etniciteit krijgen niet altijd meer een warm onthaal. Dat is zeker het geval in de accountancywereld, dat nog een echt wittemannenbolwerk is. Maar de accountants komen er nu zelf ook achter dat zij zonder diversiteit minder kunnen innoveren. Bovendien passen ze niet meer bij de opdrachtgevers waarvoor zij werken, omdat die wél diverser zijn geworden. Daarom moet hun HR-beleid drastisch op de schop, want personeel uit minderheidsgroepen verlaat nu teleurgesteld het finance vakgebied.

Een grootschalig onderzoek van het Institute of Management Accountants concludeert dat accountskantoren gaan vastlopen als ze niet diverser worden en niet meebewegen met de inclusiviteitsontwikkelingen bij hun opdrachtgevers. Het onderzoeksrapport heeft drie demografische focusgebieden: gender, LGBTQIA oriëntatie en etniciteit, en bestaat uit een enquête onder meer dan 3.000 ervaren accounting professionals in Europa, waarvan 10% in Nederland als accountant heeft gewerkt.

“Een gebrek aan diversiteit en inclusie in het accountingberoep heeft directe invloed op het vinden en behouden van talent. Dat beïnvloedt de objectiviteit die een accountant moet bewaren in organisaties, omdat een mix aan identiteiten en achtergronden cruciaal is om objectieve keuzes te maken,” stelt Alain Mulder, Managing Director Europe bij IMA.

Nauwelijks diversiteit aan de top van accountantskantoren
Terwijl ze veel geld uitgeven aan het werven van finance professionals, weten accountancykantoren hun zittende personeel niet te binden. Aan de top zijn nauwelijks vrouwen en minderheidsgroepen te vinden en door ongelijke behandeling verlaten zij de organisatie. Dat heeft ook invloed op het overige personeel, dat graag bij een inclusievere organisatie zou willen werken.

Het roer moet nu om, vinden de accountants zelf. Want als zij een wittemannenbolwerk blijven, kunnen ze de noodzakelijke objectiviteit in hun vakgebied niet meer garanderen. Zonder diversiteit kunnen ze minder innoveren en niet meekomen met de organisaties waarvoor zij werken, omdat die wel diverser worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven met diverse teams 45% meer kans hebben om hun marktaandeel te vergroten.

Eén op de vier vrouwen zegt finance helemaal gedag
Het rapport constateert dat de diversiteit binnen het accountingberoep wel is toegenomen in de laatste eeuw. Maar de diversiteit is nauwelijks terug te zien in leiderschapsrollen. In het onderzoek geven bijna 50% van de vrouwelijke deelnemers, meer dan 50% van de LGBTQIA professionals en 60% van de etnische groepen uit Nederland aan dat hun demografische groep onvoldoende gerepresenteerd is in senior leiderschapsrollen.

Zestig procent van de vrouwen, ongeveer 75% van de LGBTQIA deelnemers en 80% van de etnische minderheden heeft daarnaast hun organisatie verlaten door ongelijke behandeling en een gebrek aan inclusie. Een vierde van de vrouwen en etnische minderheden geven aan daarom het accounting en finance vak helemaal te verlaten. Over het algemeen vinden vrouwen het beroep het minst inclusief. In Nederland is bijvoorbeeld maar 23% van de registeraccountants vrouw.

Objectiviteit van de accountant geborgd door diversiteit
De onderzoekers maken zich zorgen over de objectiviteit van de accountsrapporten en de duurzaamheid van het vak op de lange termijn. Want accountantskantoren zitten te springen om nieuw talent en vervreemden nu hele groepen van het finance vakgebied. Bovendien moeten accountants hun werk doen bij opdrachtgevers die wel diverser zijn en verwachten dat de accountant hier op een professionele manier op in kan spelen.

Een niet-diverse organisatie kan aantoonbaar minder innoveren, waardoor een bedrijf niet mee kan gaan met de dwingende veranderingen in de markt. Het straalt ook slecht af op het vertrouwen dat opdrachtgevers kunnen hebben in het vermogen van accountants om wendbaar en innovatief te zijn. Daarom heeft een diverse accountancyorganisatie een beter  toekomstperspectief, stellen de onderzoekers.

Vier acties om diversiteit en inclusie te verbeteren
Er is volgens de onderzoekers maar één conclusie mogelijk: accountants moeten nu actie ondernemen om de accountingprofessie in Europa te diversifiëren en de objectiviteit en benodigde transformatie duurzaam te verankeren.

Het rapport geeft vier acties aan die de accountancy kan ondernemen om diversiteit te verbeteren:

 1. Bewustwording creëren om onbewuste vooroordelen tegen te gaan en een diverse bedrijfscultuur waarderen en uitdragen.

 2. Laten zien dat de professie een aantrekkelijk carrièrepad is voor mensen ongeacht gender, etniciteit, of LGBTQIA status, en hier ook naar handelen.

 3. Stappen nemen om te zorgen dat mensen met diverse achtergronden gelijke toegang hebben tot promoties.

 4. Meer verantwoording afleggen door de prestaties en voortgang van alle professionals te meten op de eerste drie punten.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?