Personeelsnet

Hoogste loonstijging in nieuwe cao’s sinds een jaar

Vakbonden doen hun best om hogere lonen voor werknemers af te spreken. En dat lijkt te lukken, want de gemiddelde loonafspraak in cao-akkoorden van mei 2021 was 2,2 procent. Dat is daarmee de hoogste cao-loonstijging van het afgelopen jaar. De afgelopen maand zijn 30 cao-akkoorden tot stand gekomen, meer dan in mei vorig jaar en bijna gelijk aan het gemiddeld aantal mei-akkoorden van de afgelopen jaren.

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. In 2021 zijn tot dusver 155 akkoorden gesloten. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode vorig jaar (114), maar minder dan gemiddeld in de afgelopen jaren tot en met mei (170).

Vakbonden eisen hogere lonen
De vakbonden zetten in de cao-onderhandelingen nadrukkelijk in op loonsverhogingen. Daarbij hebben zij het economisch tij nu mee: meer mensen zijn nu gevaccineerd en het consumenten- en producentenvertrouwen stijgt. Bovendien neemt de inflatie flink toe, waardoor boodcshappen duurder worden en looneisen dus een betere onderbouwing krijgen.

Werkgevers kijken bij de looneisen naar de langere termijn. Ze houden daarbij rekening met veel moeilijker omstandigheden zodra het coronasteunpakket van de overheid stopt. Zij wijzen op het SER-advies over economie en samenleving om onderwerpen als scholing en arbeidsmarkt meer op de onderhandelingsagenda te zetten.

Niet in elke cao hogere lonen
Het is zeker niet zo dat in elke cao hogere lonen zijn afgesproken. In 20 cao’s (voor 446.000 werknemers) komt er helemaal geen loon bij. Voor 107.000 werknemers werden cao’s afgesproken waarin de loonsverhoging 0-2 procent was. Verder zijn 50 cao’s tot stand gekomen met een cao-loonstijging boven de 2 procent (voor 266.000 werknemers). In ruim de helft van deze cao’s gaat om een cao in de industrie.

In 2021 lopen 427 cao’s af voor 4,9 miljoen werknemers, terwijl dit jaar 123 cao’s ingaan voor 2,3 miljoen werknemers. Zo’n 1,6 miljoen werknemers werken nu in bedrijven en sectoren waarbij de bestaande cao is afgelopen en nog niet is vernieuwd.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?