Personeelsnet

Hongaarse chauffeur die in Nederland rijdt, stap dichter bij Nederlands loon

De transportsector is een internationale wereld, waardoor de concurrentie groot is. Nederlandse bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken en richten daarvoor dan soms een bedrijf op in het buitenland. Vervolgens laten ze buitenlandse chauffeurs, met lager loon, in Nederland werken. Vakbond FNV voert al jarenlang strijd tegen deze praktijk en krijgt nu steun van de Hoge Raad.

De zaak richt zich tegen een bedrijf waar chauffeurs Hongaarse contracten hebben en Hongaarse lonen krijgen. Maar ze rijden geen ritten in Hongarije, maar rijden in en vanuit Nederland. De chauffeurs vorderden, met hulp van de FNV, alsnog het hogere Nederlandse loon. Deze vordering werd eerder afgewezen, maar de Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze vorderingen ten onrechte zijn afgewezen. 

Waar is het werk gewoonlijk
In de transportsector zetten werkgevers grote groepen Oost- Europese en zelfs Filipijnse chauffeurs in met arbeidscontracten en lonen uit landen waar de chauffeurs nooit of slechts zelfden ritten uitvoeren.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moet deze zaak nu opnieuw beoordelen en het ligt voor de hand dat het Hof tot een gunstiger uitspraak komt voor de chauffeurs. Centrale vraag is daarbij waar de chauffeurs “gewoonlijk” werken en welk recht (en daarmee welk loon) van toepassing is op de arbeidscontracten. De FNV hoopt dat met de uitspraak komt vast te staan dat chauffeurs recht hebben op het loon van het land waar en van waaruit ze gewoonlijk werken.

Wat is een tijdelijk werkland
Maar de totale overwinning van de FNV is nog helemaal niet zeker. Want in een tweede zaak over detachering die door de FNV is aangegaan, heeft de Hoge Raad besloten dat het Europese Hof van Justitie moet uitleggen hoe het “tijdelijke werkland” van chauffeurs bepaald moet worden.

De vakbond wil dat chauffeurs ook Nederlands loon krijgen als ze tijdelijk “in of vanuit” Nederland ritten uitvoeren. Volgens het transportbedrijf, moet dat hooguit alleen voor de ritten in Nederland. Het kan nog wel even duren, voordat het Hof van Justitie in Luxemburg uitspraak doet in deze zaak omdat die dan voor alle EU-landen gaat gelden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?