Hoe zat het ook alweer: wat is de fictieve opzegtermijn?

In een beëindigingsovereenkomst, wordt doorgaans afgesproken dat de opzegtermijn wordt gerespecteerd, maar verplicht is het niet. Daarom wordt de opzegtermijn in een beëindigingsovereenkomst een fictieve opzegtermijn genoemd. Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit hoe dit precies zit.

In de serie “Hoe zat het ook alweer” legt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen de achtergrond uit van arbeidsrechtelijke begrippen. Dit keer het begrip 'fictieve opzegtermijn'.
Hoe zat het ook alweer?

Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen

Fictieve opzegtermijn?
Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen, dan gaat de werkgever meestal niet direct over tot ontslag. Werkgevers vinden een ontslagprocedure vaak kostbaar en risicovol. Daarom proberen werkgevers meestal om er in goed overleg met de werknemer uit te komen. In de praktijk stelt de werkgever de werknemer dan voor om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Daarin wordt niet alleen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, maar ook of er een ontslagvergoeding wordt betaald en welke opzegtermijn er in acht wordt genomen. Doorgaans wordt afgesproken dat de opzegtermijn voor de werkgever, zoals deze in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, wordt gerespecteerd. Dat is gebruikelijk, maar ook belangrijk voor de werknemer. Verplicht is het niet. Daarom wordt de opzegtermijn in een beëindigingsovereenkomst een fictieve opzegtermijn genoemd.

Waarom is het belangrijk voor werknemers?
Het is dus niet verplicht om de fictieve opzegtermijn te respecteren, maar voor werknemers is het belangrijk dat dit wel gebeurt. Dit zodat de werknemer voldoende tijd heeft om een andere baan te vinden.

Maar een nog belangrijkere reden voor het respecteren van de fictieve opzegtermijn is dat de WW-uitkering niet eerder ingaat dan na afloop daarvan. Het UWV verwacht namelijk van de werknemer dat deze zijn werkgever aan de opzegtermijn houdt. Daarom stemmen werknemers doorgaans niet in met een beëindigingsovereenkomst, waarin niet op zijn minst de fictieve opzegtermijn is gerespecteerd. Zou de werknemer er toch mee instemmen, dan moet de werknemer er rekening mee houden dat hij enige tijd zonder inkomen zit.

Tot slot
Heeft u vragen over dit artikel? Of heeft u zelf te maken met een dergelijke situatie? Vraagt u zich af of en hoe u actie moet ondernemen? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op met arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen, werkzaam bij Joosten Advocaten. Tel: 020-330 79 50. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?