Personeelsnet

Helft vacatures is nu moeilijk vervulbaar

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Bijna de helft van de vacatures is nu moeilijk vervulbaar (46%). De bouwsector (58%) kampt met het hoogste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Bij de overheid zijn veel minder vacatures lastig in te vullen (31%).

Dat blijkt uit een werkgeversonderzoek en jaarcijfers van uitvoeringsorganisatie UWV. Voor het onderzoek is aan ruim twee duizend werkgevers in het najaar van 2018 gevraagd of zij moeilijk vervulbare vacatures hebben. Verder gaven zij aan wat de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt zijn en wat de verwachtingen voor 2019 zijn rond het vervullen van vacatures en behoud van personeel.

Dit jaar 1,2 miljoen vacatures
In 2019 ontstaan naar verwachting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de detailhandel (215 duizend) en zorg & welzijn (170 duizend). De arbeidsmarkt is sinds het 3e kwartaal van 2008 niet zo krap geweest als nu. De krapte is het grootst bij beroepen in de techniek, vervoer & logistiek, ICT en zorg.

Drie op de tien werkgevers verwachten dan ook dat het voor hen in 2019 moeilijker wordt om vacatures te vervullen.

Meer werven, geen betere arbeidsvoorwaarden
Ondanks de krapte passen werkgevers niet altijd de functie-eisen of arbeidsvoorwaarden aan omdat dat naar eigen zeggen niet mogelijk of nodig is. Werkgevers zetten eerder meer wervingskanalen in, zoals LinkedIn, Facebook, vacaturesites, of gebruiken het eigen netwerk en gespecialiseerde bureaus.

Wel vervulden drie van de tien werkgevers een vacature met iemand die niet de juiste opleiding of scholing had.

Meer mensen aan het werk, minder WW
Het aantal WW-uitkeringen neemt als gevolg van de economische groei af van 330 duizend eind 2017, naar 266 duizend in 2018 en zal naar verwachting in 2019 verder dalen naar 237 duizend. Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen daalt in 2018 met 803 miljoen naar 4,1 miljard, een daling van 16% ten opzichte van 2017.

Voor 2019 voorzien de jaarcijfers van het UWV een verdere afname van de WW-lasten van 382 miljoen.

Langer doorwerken zorgt voor grotere instroom WIA
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt in 2019 naar verwachting licht toe naar 816 duizend, met stijgende lasten ten gevolg. Van 12,4 miljard in 2018 naar circa 12,9 miljard in 2019. De totale instroom naar de WIA neemt daarom waarschijnlijk toe. Dit komt vooral doordat mensen van 60 jaar en ouder langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd.

Dit werkt op twee manieren door in de instroom in de WIA. Aan de ene kant zijn er daardoor meer werkenden in de leeftijdsklasse 60-plus en de aan andere kant heeft deze groep werknemers een groter risico op gezondheidsproblemen. Beide elementen zorgen voor een toename van de instroom.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?