Goed loongebouw loont

In vier stappen het beloningsgebouw opzetten en invoeren voor de juiste beloning van het personeel. In grote lijnen zijn er drie soorten loongebouwen: structureel, flexibel of breed.

Groeiende organisaties met veel personele wisselingen lopen soms tegen het probleem op dat lonen en prestaties van personeel niet meer in evenwicht zijn. De structuur van het loongebouw is dan aan onderhoud toe. Maar hoe bepaal je wat de juiste beloning is voor het personeel? Hier wordt in vier stappen uitgelegd hoe het beloningsgebouw opgezet en ingevoerd kan worden. 
 
Beloningsgrondslag bepalen

Op grond waarvan ontvangt het personeel in uw organisatie een beloning? Dat kan bijvoorbeeld zijn: anciënniteit, functiezwaarte, prestatiebeloning, competentiebeloning of groepsbeloning.

Het kan zijn dat u de beloningsgrondslag wilt wijzigen. Vaak wordt ook een mengvorm toegepast, afhankelijk van de structuur, producten en diensten van het bedrijf.


Loongebouw opzetten
In grote lijnen zijn er drie soorten loongebouwen: structureel, flexibel of breed. Een loongebouw moet passen bij de organisatie en de stijl van leidinggeven. Een hiërarchisch geleide organisatie kiest eerder voor het structurele loongebouw. Een organisatie met jonge professionals eerder voor één van de twee andere vormen.


Functiewaardering

Breng het totale beloningspakket in beeld: dat zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (dus loon, maar ook verzekeringen, lease-auto\'s, etc.).
Hierna is een marktvergelijking nodig. Op dit gebied zijn enkele gespecialiseerde bureaus werkzaam, zoals Hay Management Consultants en Berenschot. Ook kunt u informatie inwinnen bij MKB-Nederland, of de branche-organisatie.

Als u een snelle analyse wilt van uw arbeidsmarktpositie, kunt u deze testen in onze Benchmark Arbeidsvoorwaardenpakket.

Op basis van deze inventarisatie, bepaalt u de bandbreedte waarbinnen de salarissen van uw bedrijf kunnen fluctueren. Overigens kent de CAO ook normen voor de functiewaardering en arbeidsvoorwaarden. Verder moet u rekening houden met wettelijke voorschriften op het gebied van minimum(jeugd-)loon.
De resultaten zijn van belang voor de personeelssamenstelling, de mobiliteit van het zittende personeel en de werving van nieuw personeel.


Invoering
 
Het nieuwe belonings-systeem kunt u vervolgens invoeren. Hiervoor is overleg nodig met:

  • Het management
  • De werknemers
  • Eventueel de Raad van commissarissen
  • Vakbonden (vakcentrales)
  • De Ondernemingraad (deze heeft instemmingsrecht)

Het beloningssysteem moet vanzelfsprekend ook passen bij uw financiële- en personele-administratie. Let er ook op dat u bij de Inspecteur van Belastingen checkt of het beloningssysteem fiscale consequenties heeft.

Vanzelfsprekend moet u daar zelf nog de werkgeverslasten bij optellen. Deze verschillen per sector en CAO. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij UWV, de uitvoeringsinstelling van de sociale zekerheidswetgeving.

Dit artikel is ingekort. Een complete versie met alle genoemde instrumenten, vindt u in HR Tools & Extra's van Personeelsnet.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?