FNV wil dat lonen zo’n 12 procent stijgen in 2023: ‘er is een loongolf nodig’

We kunnen er elk jaar de klok op gelijk zetten: de dag voor Prinsjesdag, presenteert vakbond FNV traditiegetrouw zijn arbeidsvoorwaardennota met de looneis voor het komende jaar. De FNV zal bij de cao-onderhandelingen in 2023 van werkgevers eisen dat zij de volledige inflatie van zo’n 12 procent gaan compenseren. Daarbij zal de bond ook inzetten op automatische prijscompensatie en een minimumloon van 14 euro. Het zijn 'extreme tijden' en daarom is volgens de bond ‘een loongolf nodig, omdat mensen hun koopkracht als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.’

Vakbond FNV gaat uit van een zeer hoge inflatie van ongeveer 12% in oktober, waardoor de lonen ook met dat percentage omhoog zouden moeten. Volgens de bond zijn het ‘extreme tijden die vragen om een ongekend stevige loonsverhoging.’ Verder wil de bond dat er meer contracten voor onbepaalde tijd komen en dat de kwaliteit van het werk verbetert.

Koopkrachtverlies aan cao-tafel repareren
Komend cao-seizoen staat voor de FNV in het teken van compenseren van de inflatie. Mensen ervaren dit jaar en volgend jaar zoveel inflatie, dat zij te maken krijgen met een enorme en structurele inkomensdaling. De FNV wil dit samen met haar leden aan de cao-tafel compenseren.

De FNV gaat bij alle cao-onderhandelingen inzetten op inflatiecompensatie én de invoering van een automatische prijscompensatie (APC) om ook in de toekomst koopkrachtbehoud te garanderen. Daarnaast eist de FNV een minimumuurloon van 14 euro en afschaffing van het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar.

Een loongolf is nodig
Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is nu ‘een loongolf nodig.’ De inflatie is geen tijdelijk, maar een structureel probleem, aldus de vicevoorzitter. “Mensen die al moeilijk rondkwamen dreigen nu om te vallen. Ondertussen hebben bedrijven hun prijzen verhoogd en zijn de winsten opvallend goed op peil gebleven. Als je niet kan rekenen op koopkrachtbehoud, moet je flink bezuinigen. En dan moeten bedrijven, zoals de bakker en kapper op de hoek, zich echt zorgen gaan maken.” 

Daarom eist de FNV dat werknemers er niet langer op áchteruit gaan. Het deel van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat, daalt al jaren, stelt Boufangacha: ‘Het fundamentele geloof in Nederland dat alles moet wijken voor de groei van bedrijven en economie heeft ervoor gezorgd dat er veel goedkoop en onzeker werk is.” De vakbond constateert dat de modale inkomens nu ook onder grote druk staan.

Achterblijvende lonen schaden de economie
De FNV bestrijdt dat de economie schade oploopt door de hoge looneis. “Het enige wat de economie aantoonbaar schaadt, zijn de achterblijvende lonen en de koopkrachtcrisis die miljoenen huishoudens raken,” stelt Boufangacha. “Doordat bedrijven hun winsten op peil willen houden, is er juist sprake van een winst-prijsspiraal."

De FNV gaat bij de looneis uit van een zeer hoge inflatie van ongeveer 12% in oktober 2022 ten opzichte van oktober 2021. Boufangacha: “Het zijn extreme tijden die vragen om een ongekend stevige loonsverhoging. Als werkgevers niet serieus samen met ons aan de cao-tafel op zoek gaan naar oplossingen om de inkomenscrisis te lijf te gaan, dan wordt het geen makkelijk cao-seizoen met een hoop onrust.”

Zekerheid en kwaliteit van werk
Naast de grote loonsverhoging, eist de FNV ook dat werkgevers meer vast werk aanbieden, omdat nu 4 miljoen mensen werken met een onzeker tijdelijk contract, terwijl ze werk doen dat blijvend is. Boufangacha: “Een contract voor onbepaalde tijd is de beste loonsverhoging, of dat nu op Schiphol is of in de supermarktmagazijnen.”

Waardering in de vorm van loon en zekerheid is van belang, maar ook het beperken van werkdruk en verbeteren van zeggenschap. Daarom moet het werk ook  aantrekkelijker worden. De FNV wil zeggenschap, als het kan ook over de werkplek, begrenzing van het overwerk en maatregelen om gezond je pensioen te halen. Volgens Boufangacha hebben werkgevers jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in aantrekkelijk werk. “Het is nu tijd voor een keerpunt. Werknemers willen meer zeggenschap over hun werk. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen met zware beroepen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Maar ook ‘ontziemaatregelen’, zoals minder uren werken, zorgen ervoor dat je gezond je pensioen kan halen.”

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?