Personeelsnet

FNV maakt weg vrij naar uitwerking van het pensioenakkoord voor iedereen

De weg naar een nieuw pensioenstelsel is vrijgemaakt, nu ook het FNV-ledenparlement van Nederlands grootste vakbond heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Eerder stemden leden van andere vakbonden al in met de verdere uitwerking van het stelsel dat de Nederlandse pensioenen gaat hervormen. De vakbondsleden hadden daarmee het lot van de pensioenen van alle Nederlanders in handen.

Driekwart van de leden van vakbond FNV stemden vorig jaar al in met de inhoud het pensioenakkoord, maar de uitwerking daarvan moest vakbond FNV nog voorleggen aan het ledenparlement. Dat werd even spannend, maar in de tweede ronde van afgelopen vrijdag stemde een meerderheid van de parlementsleden uiteindelijk toch vóór verdere uitwerking van het pensioenakkoord.

In het nieuwe pensioenstelsel komt ruimte voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te gaan. Ook gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog. De doorsnee premie verdwijnt, waardoor pensioenen individueler worden. Verder schommelen de pensioenuitkeringen (vertraagd) mee op de golven van de aandelenbeurzen. Voordeel daarvan is dat eerder geindexeerd kan worden als de rendementen goed zijn. Zelfstandigen moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en krijgen de mogelijkheid om eenvoudiger pensioen op te bouwen. Tot 2026 wordt het pensioenstelsel verder uitgewerkt in wetgeving en nieuwe pensioencontracten.

Sneller indexeren, nieuwe pensioencontracten
In het nieuwe stelsel wordt de pensioenuitkering niet meer gegarandeerd: pensioendeelnemers krijgen straks alleen een indicatie van hun pensioen. Hierdoor hoeven pensioenfondsen minder grote buffers aan te houden en is meer ruimte om pensioen te indexeren. De voorwaarden van de regeling worden vastgelegd in een nieuw pensioencontract.

In deze premieregeling wordt in de opbouwfase gewerkt aan een persoonlijk pensioenvermogen dat in de jaren voor het pensioen geleidelijk wordt ingebracht in het collectief vermogen van gepensioneerden en aanspraak geeft op een uitkering. Op de pensioendatum kunnen gepensioneerden kiezen voor een uitkering ineens van maximaal 10 procent, bijvoorbeeld om een hypotheek af te betalen.  Ook  het nabestaandenpensioen wordt gewijzigd, met minder risico’s voor betrokkenen.

Koopkrachtig pensioen voor werkenden en gepensioneerden
FNV-voorzitter Han Busker benadrukt dat door het akkoord de AOW-leeftijd veel minder snel omhoog gaat en mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken. “Het nieuwe pensioenstelsel is toekomstbestendig en zorgt ervoor dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. We zijn bijzonder verheugd dat we dit voor onze leden en voor alle werkenden en gepensioneerden in Nederland  kunnen regelen”, stelt Busker.

FNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga is blij “dat het licht nu op groen staat om alles wat we vorig jaar hebben binnengesleept nu ook in te gaan voeren. Er is afgelopen jaar keihard gewerkt om de vorig jaar gemaakte afspraken verder uit te werken. In het nieuwe stelsel kunnen we veel eerder voor zowel werkenden als gepensioneerden een koopkrachtig pensioen realiseren.”

Betere aansluiting bij moderne arbeidsmarkt
Minister Koolmees (SZW) is trots en “zeer erkentelijk voor het harde werk dat alle betrokken partijen hebben verricht.” Volgens de minister is het nieuwe pensioenstelsel “persoonlijker, transparanter en biedt eerder indexatieperspectief. Het verdeelt op een realistische manier en zo eerlijk mogelijk de lasten en de lusten, en biedt voor alle generaties uitzicht op bestaanszekerheid voor de oude dag.”

Het nieuwe stelsel gebruikt de kracht van het collectief, maar sluit beter aan op de huidige samenleving en de moderne arbeidsmarkt. “Nederland had lange tijd het beste pensioenstelsel van de wereld. Maar die wereld is veranderd. Het fundament onder ons huidige stelsel is in de loop der tijd broos geworden. Met dit nieuwe akkoord hebben we straks weer het beste pensioenstelsel van de wereld – maar dan wel voor de wereld van nu en de toekomst, niet die van vroeger”, aldus minister Koolmees.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?