Personeelsnet

Economie herstelt razendsnel, maar koopkracht van werkenden stijgt niet

De Nederlandse economie maakt een spetterende comeback na de coronacrisis. Want dit jaar neemt die met bijna 4 procent toe, gevolgd door een groei van ruim 3 procent in 2022. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de coronasteun voor bedrijven licht op tot 3,6% in 2022, maar daarmee blijft de arbeidsmarkt krap. De mooie groeicijfers merken we niet in onze portemonnee, want door stijgende prijzen en achterblijvende loonstijging zal de koopkracht van werkenden niet groter worden.

Dit zijn conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) in de augustusraming over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het demissionaire kabinet gebruikt deze raming als startpunt voor de rijksbegroting van 2022, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Bij de berekening van de cijfers, gaat het CPB er van uit dat geen grootschalige coronamaatregelen meer nodig zijn.

Koopkracht stijgt niet in 2022
De ontwikkeling van de koopkracht valt in 2022 tegen, want huishoudens krijgen niets meer te besteden. Het leven wordt duurder, omdat de prijzen stijgen. Maar de loonontwikkeling loopt achter op de hogere inflatie. Het CPB houdt rekening met een cao-loonstijging van 2,2% in 2022. Maar de inflatie blijft dat jaar ook fors met 1,8%. Samen met andere factoren, heeft dat tot gevolg dat de koopkracht in 2022 niet meer stijgt.

Raming economische ontwikkelingen

2020

2021

2022

Economische groei door wegvallen coronabeperkingen

-3,8%

3,8%

3,2%

Werkloosheid loopt na afloop steun nauwelijks op

3,8%

3,4%

3,6%

Inflatie (door hogere prijzen)

1,1%

1,9%

1,8%

Groei cao-lonen

2,8%

2,0%

2,2%

Ontwikkeling koopkracht

2,5%

0,8%

0,0%

Werkloosheid stijgt nauwelijks

3,8%

3,4%

3,6%

Overheidstekort kleiner door minder coronasteun (%bbp)

-4,2%

-5,3%

-1,8%

Overheidsschuld daalt (%bbp)

54,3%

57,4%

56,0%

Opmerkelijk is dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijk is. Dus zowel voor werkenden, uitkeringsgerechtigden als gepensioneerden stijgt of daalt de koopkracht niet. Alleen huishoudens waar maar één inkomen binnenkomt, gaan er in 2022 licht op achteruit (met 0,3 procent). Wellicht neemt het demissionaire kabinet nog belastingmaatregelen in de begroting voor 2022 op die de koopkracht kunnen opkrikken. Maar die ruimte zal er waarschijnlijk alleen komen als de kabinetsformatie meer voortgang heeft en er uitzicht is op een akkoord tussen partijen die deel gaan nemen aan het nieuwe kabinet.

Overheid sneller uit de coronaschulden
Hoewel de economie als geheel snel herstelt, blijft de aanwezigheid van het coronavirus wel een factor van betekenis. Door de coronacrisis zijn consumptiepatronen veranderd en verschuift het arbeidsaanbod. Veel bedrijven profiteren nog van overheidssteun, maar die loopt binnenkort af. Dan zullen sommige bedrijven omvallen en kan personeel naar bedrijven die nu om mensen zitten te springen. Deze correctie van de (arbeids-)markt is nodig en onvermijdelijk, stelt het CPB.

Door het wegvallen van de steunmaatregelen en het mooie herstel van de economie staan de overheidsfinanciën er gezond bij. Er komt meer belastinggeld binnen en de uitgaven dalen. Hierdoor dalen zowel het overheidstekort als de staatschuld in 2022.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?