Recruitment te duur? Maak het werk dan leuker en bind medewerkers met deze tips

De arbeidsmarkt blijft krap, waardoor werkgevers elkaar in de weg zitten bij het werven van personeel. Ze geven daardoor veel geld uit aan tijdrovende recruitmentprocedures. Wellicht is het daarom verstandiger om te proberen zittend personeel zo veel mogelijk voor de organisatie te behouden. Dat vraagt aandacht voor goede arbeidsvoorwaarden, maar vooral ook voor de werksfeer. Want veel medewerkers raken verknocht aan hun collega’s en willen die niet graag missen door te vertrekken naar een andere werkgever.

Goede arbeidsvoorwaarden helpen om personeel te werven en te behouden. Maar u heeft veel meer kans dat een werknemer bij u blijft voor een vriendschap op het werk, dan voor een loonsverhoging. Dat blijkt uit onderzoek van het Institute of Leadership & Management naar de mogelijkheden om werktevredenheid te vergroten.

Gezonde en gezellige werkomgeving
Arbeidsvoorwaarden blijven natuurlijk wel belangrijk: medewerkers die niet tevreden zijn, noemen slecht salaris als één van de oorzaken. Dit gebeurt vooral, wanneer ze vermoeden dat ze minder verdienen dan een collega met hetzelfde werk. Een hoger salaris kan mensen dan wellicht overhalen om tóch te blijven, maar ze gaan dan niet automatisch meer van hun werk houden. Goed management en leuke contacten helpen daarentegen wel om werknemers gezonder en gelukkiger te maken. Dat zorgt voor een fijne werkomgeving en meer teamspirit.

Het is dus ook in uw eigen belang om sociale contacten op het werk te stimuleren. Bovendien kost het vaak ook geen geld. Doe dus niet te moeilijk over een praatje op de gang of een langer wandelingetje tijdens de lunch, want mensen zoeken elkaar graag op. Een goede werksfeer met gezellige contactmomenten is nu bovendien extra belangrijk, omdat mensen vaker hybride thuis werken.

Behoud van personeel blijft een uitdaging
De onderlinge contacten bij hybride werken zijn voor HR-professionals geen pijnpunt: slechts één op de tien maakt zich zorgen of medewerkers door hybride werken nog wel in verbinding blijven met de organisatie. Dit geeft onderzoek aan van HR & payroll dienstverlener Visma | YouServe. Ze vroegen aan ruim 1.000 HR-professionals wat hun grootste probleempunten zijn in het HR-vakgebied.

Bijna de helft van de HR-professionals (46%) ziet het werven van gekwalificeerde medewerkers nu als grootste uitdaging. Maar ook het behouden van huidige medewerkers geeft HR-professionals veel kopzorgen. Bijna twee op de vijf (37%) vindt het behouden van personeel nu het belangrijkst. Om medewerkers vast te houden, moeten ze werken aan duurzame inzetbaarheid, maar voor één op de vijf HR-professionals is dat een punt van zorg. Verder vormt het beheersbaar houden van de werkdruk bij ruim een kwart (28%) van de HR-collega’s een punt van aandacht.

Meer plezier van collega’s dan van een goed salaris
Collega’s waar je goed meer kunt opschieten, geeft werknemers meer werkplezier dan een goed salaris, stelt het Institute of Leadership & Management. Want goede contacten met de andere medewerkers, blijken de belangrijkste voorwaarde van werktevredenheid. Ruim driekwart van de werknemers die gelukkig zijn met hun baan, roemt het goede contact met hun collega’s.

Om werknemers tevreden te houden, kan de organisatie het nodige doen. Werknemers vinden ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk, net als een uitdagende functie en de mogelijkheid om flexibel te werken. Opvallend is dat werknemers die tevreden zijn, hun salaris minder belangrijk vinden dan verbondenheid met de organisatie en een takenpakket waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Ontevreden medewerkers wijzen op slecht management (de helft noemt dit als oorzaak), gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden, een laag salaris en een negatieve bedrijfscultuur.

Wat vrouwen en mannen willen
De factoren voor werktevredenheid van mannen en vrouwen komen in grote lijnen overeen: interessant werk in een prettige werkomgeving, ontwikkelingsmogelijkheden en de nodige flexibiliteit. Wel lijkt het erop dat externe factoren belangrijker zijn voor vrouwen dan interne organisatorische factoren. Zo vinden vrouwen de balans tussen werk en privéleven belangrijker, net als kort woon-werkverkeer en meer vrije tijd. Mannen lijken vaker de voorkeur te geven aan uitdagend werk en een positieve bedrijfscultuur.

Vrouwen die níet tevreden zijn met hun werk, merken vaker dat ze niet genoeg gewaardeerd worden door hun directe manager. Mannen zijn vaker ontevreden als ze geen vertrouwen hebben in het topmanagement van de organisatie.

TIPS: Zo kunt u personeel behouden en werkplezier vergroten

Deze tips van het Institute of Leadership & Management kunnen helpen om personeel te behouden:

1. Ga niet af op uw intuïtie om te bepalen of mensen gelukkig zijn op het werk, maar vraag hen op welke manier zij nog meer voldoening uit hun werk kunnen halen. Ga dus het open gesprek aan en voer geregeld manager-medewerkergesprekken.

2. Bedenk dat flexibel en uitdagend werk waarin mensen gewaardeerd worden, vaak belangrijker is dan een hoger salaris. Een goed salaris kan mensen niet binnenboord houden als zij in een vervelende werkomgeving moeten functioneren.

3. Stimuleer sociale contacten op het werk. Zorg voor voldoende dagelijkse contactmogelijkheden tussen medewerkers onderling en met managers. Laat mensen samenwerken in verschillende teams en projecten, richt werk- en ontspanningsplekken zodanig in dat er volop mogelijkheden zijn om sociale contacten op te bouwen.

Veelvuldige gezellige momentjes doen meer voor de werksfeer dan één keer per jaar een duur knalfeest. Denk er ook aan om mensen buiten de reguliere werkplekken (in de buitendiensten) voldoende te betrekken.

4. Sociale activiteiten voor het behoud van personeel hoeven dus helemaal niet tijdrovend of duur te zijn, zeker niet als je ze afzet tegen de tijd en kosten van recruitment. Zorg voor voldoende mogelijkheden om samen te lunchen of koffie te drinken. Onderbreek lange vergaderingen met een langere pauze. Daar ontstaan bovendien vaak de betere ideeën voor het vervolg van de vergadering.

5. Als mensen veel samenwerken op afstand, kan het de sfeer én de productiviteit enorm helpen als ze elkaar af en toe ook eens ‘in het echt’ zien. Een dienstreisje naar elkaars locatie is daarom een investering, niet een uitgave.

6. Breng ook eens mensen van hoog tot laag met elkaar in contact op basis van competenties en vaardigheden. Goed voor de contacten, maar het geeft ook veel inzicht in elkaars werk. Zo kunt u informeel leren stimuleren, net als de ontwikkeling van coachingsvaardigheden.

 

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?