Personeelsnet

Door personeelstekort lopen ondernemingen nu tegen grenzen aan

Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst, schommelt enorm en verschilt per sector. Bedrijven lopen tegen hun grenzen aan, want er is aan alles tekort: materialen, productiemiddelen, maar vooral een tekort aan menskracht. Meer dan een kwart van de bedrijven heeft te weinig personeel en kan daarom niet op volle kracht vooruit.

Dat blijkt uit de nieuwe Conjunctuurenquête die VNO-NCW en MKB-Nederland elk kwartaal houden, samen met het CBS.

Personeelstekort nekt bedrijven
Elk kwartaal wordt in de Conjunctuurenquête gevraagd welke belemmeringen ondernemers ervaren. Begin 2022 is de grootste valkuil het tekort aan personeel. Dat is al meerdere kwartalen zo, maar het percentage van de bedrijven dat hier last van heeft lag begin 2022 op bijna 28 procent.

Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Vooral grote bedrijven ervaren deze belemmeringen. Van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen is dit nu 17 procent; voor bedrijven tot 20 werkzame personen is dit aandeel 11 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken ligt het aandeel bedrijven dat hier last van heeft boven het langjarig gemiddelde, maar in de industrie zijn de problemen het grootst.

Ondernemersvertrouwen gedaald
Ondanks de positieve stemming in de meeste bedrijfstakken, daalde het ondernemersvertrouwen in de eerste maand van 2022 sterk. Door de coronamaatregelen van de afgelopen maanden, zijn er enorme schommelingen. Dat geldt helemaal voor bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt. Zo sloeg in de horeca het sentiment begin 2022 opnieuw volledig om en was het ondernemersvertrouwen daar het laagst van alle bedrijfstakken.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?