Dekkingsgraad pensioenen stijgt: voldoende geld voor transitie naar nieuw stelsel

Blije gezichten aan de bestuurstafels van Nederlandse pensioenfondsen. Door de aanhoudend hoge rente, lijkt het opnieuw mogelijk om de pensioenen te indexeren. Bovendien is er nu ook ruim voldoende geld om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel soepel te laten verlopen.

Volgens de Pensioenthermometer van Aon is de gemiddelde dekkingsgraad in september 2023 gestegen naar 123%, dankzij de aanhoudende rentestijging.

De impact van de rentestijging
De centrale banken houden vast aan hogere rentes om de inflatie te beteugelen, waardoor de kapitaalmarktrente ook oploopt. Gevolg hiervan is, dat de pensioenfondsen minder kapitaal hoeven te reserveren om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen, tot wel 7 procent minder. Dit alles resulteert in een significante stijging van de dekkingsgraad, ondanks een waardedaling van aandelen en vastgoed.

De stijging van de dekkingsgraad brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee voor de pensioenfondsen. Nu de Wet toekomst pensioenen in werking is getreden, moeten zij de transitie voorbereiden naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor die overgang moeten zij geld reserveren, dat door de rentestijging gelukkigerwijs ruimer voorhanden is.

Hoe pensioenbuffers verdelen?
De fondsbesturen van werkgevers en vakbonden moeten beslissen wanneer ze overgaan naar het nieuwe stelsel en onder welke voorwaarden. Uit rapportages van de pensioenfondsen lijkt het jaar 2026 hiervoor het meest populair.

En nu dat duidelijk is, begint aan de bestuurstafels ook de discussie over de verdeling van de buffers. Bij veel fondsbesturen melden zich partijen die vinden dat zij (het meeste) recht hebben op de buffers; zij maken daarbij gebruik van hun ‘hoorrecht’. Zo willen werkgevers compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie en gepensioneerden voor het gemis aan indexatie.

Transitieplan bekend maken
Toezichthouder DNB heeft een invaarsjabloon gepubliceerd dat fondsen moeten volgen bij de transitie. Daaruit blijkt dat er het nodige komt kijken bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en specifiek bij het vullen van het transitieplan. De deadline hiervoor is 1 januari 2025. De uitdaging voor de fondsbesturen is om snelheid niet ten koste te laten gaan van de zorgvuldigheid.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?