De rol van de HR-professional bij het oplossen van personeelstekorten in 2023

Het werk van de HR-professional is van groot belang bij het oplossen van personeelstekorten. Een tekort aan personeel kan leiden tot een vermindering van productiviteit, een verhoogde werkdruk voor bestaande werknemers en een verminderde klanttevredenheid. HR-professionals spelen daarom een cruciale rol in het identificeren van de oorzaken van personeelstekorten en het ontwikkelen van oplossingen om deze te verhelpen.

Eén van de belangrijkste taken van HR-professionals bij het oplossen van personeelstekorten is het identificeren van de oorzaken van de tekorten. Dit kan variëren van een gebrek aan beschikbare werknemers in een specifieke sector of regio, tot een gebrek aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden of carrièremogelijkheden binnen de organisatie.

Personeel werven én behouden
Een kerntaak van HR bij het oplossen van een personeelstekort, is het ontwikkelen van effectieve werving- en selectiestrategieën. Dit omvat het gebruik van sociale media, het opstellen van aantrekkelijke vacatures, het organiseren van wervings- en netwerkbijeenkomsten en het werken met wervingsbureaus.

Naast het aantrekken van nieuwe werknemers, is het ook belangrijk dat HR-professionals zich richten op het behouden van bestaande werknemers. Het behoud van werknemers is van groot belang voor de continuïteit en groei van een organisatie. Werknemers zijn de ruggengraat van een organisatie en hun inzet, vaardigheden en ervaring zijn van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Wanneer werknemers vertrekken, kan dit ook leiden tot een vermindering van de productiviteit, een verhoogde werkdruk voor bestaande werknemers en zelfs een daling van de klanttevredenheid.

Personeelsbehoud: 12 effectieve manieren om mensen te binden

Groeien in een prettige werkomgeving
De belangrijkste reden waarom werknemers besluiten om een organisatie te verlaten, is het gebrek aan professionele groei en ontwikkelingsmogelijkheden. Werknemers willen zich verder ontwikkelen en groeien in hun carrière. Als een organisatie hen geen duidelijke groeipaden biedt, zullen ze op zoek gaan naar andere mogelijkheden om verder te groeien. Organisaties moeten daarom investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende werkomgevingen.

Een andere belangrijke factor voor het behoud van werknemers is een positieve werkomgeving. Werknemers willen zich comfortabel voelen in hun werkomgeving en zij willen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Organisaties moeten daarom een cultuur creëren waarin werknemers zich welkom voelen, waar een open communicatie wordt aangemoedigd en waar er ruimte is voor feedback en verbetering.

Waardering voor werk en prive
Flexibiliteit en work-life balance zijn ook belangrijke overwegingen voor werknemers. Veel werknemers willen graag een goede balans vinden tussen werk en privé. Organisaties moeten daarom flexibele werktijden aanbieden en thuiswerkmogelijkheden creëren, zodat werknemers hun werk en privéleven kunnen combineren.

Erkenning en waardering voor de werknemers spelen ook een belangrijke rol. Werknemers willen erkend en gewaardeerd worden voor hun bijdrage aan de organisatie. Organisaties moeten daarom erkenning en waardering geven aan werknemers voor hun prestaties, zodat zij zich gewaardeerd voelen.

Ontwikkelingen voor de HR-professional in 2023

Er is een aantal actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de rol van de HR-professional in 2023. Hieronder zijn enkele van deze ontwikkelingen opgesomd:

Hybride werken: De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het thuiswerken en dit kan ook in 2023 een belangrijke factor blijven. HR-professionals zullen daarop moeten inspelen en nieuwe manieren moeten zoeken om werknemers te blijven betrekken bij het werk. Bied flexibiliteit in werktijden en -locaties om de balans tussen werk en privé te verbeteren. Houd ook rekening bij de aanpassing van de werkplek aan de veranderende werknemersbehoeften.

Diversiteit, inclusie en gedragscodes: Diversiteit en inclusie zullen voor veel organisaties prioriteit blijven. HR-professionals zullen zich moeten richten op het creëren van een inclusieve en veilige werkomgeving voor alle werknemers, met speciale aandacht voor de bestrijding van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Technologie en automatisering: Maak gebruik van technologie om efficiëntie te verhogen en processen te automatiseren. In de HR-functie speelt technologie een steeds grotere rol. HR-professionals zullen zich moeten aanpassen aan de groeiende automatisering van processen, zoals sollicitatieprocedures en salarisverwerking.

Weerbaarheid & mentale gezondheid: HR-professionals zullen zich moeten richten op het verbeteren van de mentale gezondheid van werknemers, met inbegrip van het aanbieden van hulp en ondersteuning voor werknemers die te maken hebben met stress en burn-out.

Flexibiliteit en work-life balance: Flexibiliteit en werk-privébalans blijven belangrijk voor werknemers. HR-professionals zullen zich moeten richten op het creëren van HR-beleid dat hieraan voldoet, zoals flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden.

E-learning & opleiding: Bied opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers om de vaardigheden van de werknemers up-to-date te houden. Omdat meer mensen vanuit huis werken, zullen HR-professionals zich moeten richten op het creëren van efficiënte e-learning programma's en (online) opleidingen voor werknemers, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende werkomgevingen.

Data Analyse: Er zal meer aandacht zijn voor de analyse van data en de inzet van data-analyse methoden om de efficiëntie van HR-processen te verbeteren en gerichte beslissingen te nemen.

Aandacht voor management: Versterk de communicatie tussen leidinggevenden en werknemers en creëer een open cultuur. Stel duidelijke prestatie-indicatoren op voor werknemers en bied feedback om prestaties te verbeteren. Monitor de tevredenheid van werknemers en reageer proactief op problemen of klachten om een positieve werkomgeving te behouden.

Arbeidsvoorwaarden en groei: Bied een competitief salaris en arbeidsvoorwaarden om de beste talenten aan te trekken en te behouden. Ontwerp mentoring programma's voor nieuwe en zittende werknemers en ondersteun hun professionele groei.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?