Dit zijn 12 effectieve strategieën om medewerkers te binden

Door de krappe arbeidsmarkt moeten werkgevers steeds meer geld uitgeven aan het werven, inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers. Naast de kosten, gaat zo ook veel tijd verloren die anders besteed zou zijn aan de klanten en aan productontwikkeling. Daarom is het veel zinvoller om aandacht te geven aan beter personeelsbeleid waardoor de bestaande medewerkers bij het bedrijf blijven en het werk volop door kan gaan. We zetten hier daarom 12 creatieve en effectieve strategieën op een rijtje om medewerkers voor de organisatie te behouden.

HR-professionals kennen het belang van een evenwichtig werkklimaat met tevreden werknemers. Echte aandacht voor de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel betaalt zich altijd uit in betere dienstverlening en grotere creativiteit. Voorwaarde is wel dat het HR-beleid naadloos past bij de opbouw van het personeelsbestand en de koers van de organisatie, want wat voor het ene bedrijf werkt, werkt misschien niet bij het andere.

Te hoog personeelsverloop is niet goed
Elke organisatie heeft te maken met verloop van personeel. Mensen verlaten de organisatie omdat ze een andere baan vinden, of omdat ze bijvoorbeeld gaan verhuizen, of met pensioen gaan. Hoe waardevol de vertrokken collega’s ook waren, met elke vacature ontstaat ook een kans om de organisatie te vernieuwen. Want nieuwe mensen kunnen voor nieuwe dynamiek in de organisatie zorgen. Personeelsverloop is dus niet altijd negatief.

Maar organisaties waar het personeelsverloop erg hoog is, zijn naar verhouding meer tijd en geld kwijt aan de werving en selectie van nieuw personeel. Bovendien verdwijnt met de vertrekkende werknemers ook veel kennis en ervaring uit het bedrijf. Daarom moeten ook extra kosten worden gemaakt voor het inwerken en opleiden van de nieuw aangetreden medewerkers. Die tijd, geld en aandacht gaat ten koste van het personeel dat zich al dagelijks inzet voor de producten of diensten van het bedrijf.

Beter resultaat met personeelsbehoud
Als werknemers zich niet gewaardeerd voelen en collega’s vertrekken naar een fijnere baan, zullen zij ook vaker om zich heen kijken of er voor hen een beter aanbod is. Die kans is in de huidige krappe arbeidsmarkt groter dan ooit. Voor de langere termijn biedt personeelsbehoud daarom een beter bedrijfsresultaat dan steeds weer inzetten op werving en selectie van nieuw personeel.

Alles bij elkaar besteden organisaties miljoenen aan het vinden, werven, inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers. Als het verloop minder wordt, komt er daarom meer budget beschikbaar voor personeelsbeleid op maat. Bijvoorbeeld voor innovatie door het om- en bijscholen van de vaste werknemers. En voor betere faciliteiten en aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden voor het zittende personeel. HR moet daarom op een rijtje zetten wat mensen aantrekkelijk vinden in hun werk en waar verbeterpunten zitten. Dit kan worden meegenomen bij het opzetten en aanpassen van het personeelsbeleid.

12 creatieve en effectieve strategieën om medewerkers te behouden

1. Zorg voor een warm welkom

Na de eerste stap over de drempel, krijgt een nieuwe medewerker ook de eerste, en vaak blijvende, indruk van de werksfeer in de nieuwe werkomgeving. Zorg er daarom voor dat die indruk positief is, want in de eerste weken vormt de nieuwe werknemer zich een mening over het bedrijf. Dan heeft de nieuwe medewerker genoeg gezien om te weten of het een plek is waar hij/zij graag voor langere tijd zou willen werken.

Een zorgvuldig onboarding-proces helpt nieuwe medewerkers aan kennis over hun functie en  dompelt ze onder in de bedrijfscultuur door contact te leggen met collega's. Door een duidelijk groei- en ontwikkelingsperspectief te schetsen, maakt u een langer verblijf bij de organisatie meteen al aantrekkelijker.

2. Koppel de nieuwe medewerker aan een coach of mentor

Een ervaren medewerker kan de nieuwe werknemer begeleiden bij de dagelijkse werkzaamheden en inzicht geven in de bedrijfscultuur. Laat nieuwe medewerkers ook samenwerken met mensen buiten de eigen afdeling en meedenken over vernieuwing.

Vraag hen vooral naar feedback over hun ervaringen in de organisatie. Daar kunnen de zittende werknemers ook van leren. Bouw hiervoor verschillende momenten in voor het eerste jaar en misschien ook nog daarna. Dat geeft de nieuwe medewerker het gevoel dat zijn/haar mening ook voor langere tijd gewenst is en gewaardeerd wordt.

3. Gezonde balans tussen werk en privé

Naast het werk, hebben mensen veel taken in de privésfeer te doen. Bijvoorbeeld de zorg voor kinderen, maar steeds vaker ook mantelzorg voor ouders die langer aandacht en hulp nodig hebben. Een goede balans tussen werk en privé is dan ook belangrijk voor werknemers. Als de werkgever daar faciliteiten voor biedt, belonen werknemers dat met extra loyaliteit.

4. Zorg voor oudere werknemers

In veel cao’s is de 'vitaliteitsdag' in de afgelopen jaren gesneuveld. Maar het is de vraag of dat verstandig is. Oudere werknemers zullen niet zo snel naar een andere werkgever vertrekken. Maar het behoud van hun kennis en ervaring is nu juist extra belangrijk, dus moet het personeelsbeleid aandacht besteden aan oudere werknemers en hen de kans geven om gezond hun pensioen te halen.

Bijvoorbeeld door kortere werkdagen, of door een aantal uur vrije tijd die zij kunnen besteden om zich te ontwikkelen, voor vrijwilligerswerk of gewoon om even bij te komen. Zorg voor generieke mogelijkheden, maar stem deze in de praktijk vooral af met de individuele werknemers die elk hun eigen wensen zullen hebben.

5. Stimuleer samenwerking en ontwikkeling in teams

Medewerkers zijn graag onderdeel van een hechte club fijne collega’s. U kunt betrokkenheid bij de organisatie stimuleren door werknemers meer in teamverband te laten werken. Bijvoorbeeld door uitdagende projecten te maken, die samenwerking vragen met verschillende mensen in de organisatie.

Managers kunnen het werk interessanter maken door werknemers zich te laten bekwamen op meer terreinen. Werknemers die het gevoel hebben dat het bedrijf hen helpt groeien en hun kennis en expertise uitbreidt, zullen minder snel naar een andere werkgever overstappen.

6. Sta open voor feedback en medezeggenschap

Wie niet weet of er problemen spelen op de werkvloer, kan geen stappen zetten voor verbetering. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar wat medewerkers te zeggen hebben. De leiding en het management moeten openheid stimuleren en feedback van medewerkers accepteren en op waarde schatten. Vraag de werknemer die een probleem signaleert ook altijd welke oplossing hij/zij daarvoor zou willen zien. Want juist die opstelling creëert betrokkenheid bij de organisatie.

Ditzelfde geldt voor het overleg met de ondernemingsraad. Wie dat op een open manier voert met oprechte interesse voor het standpunt van de OR, kan het OR-overleg als een bron van informatie en inzicht gebruiken en zo zorgen voor meer loyaliteit bij het personeel.

7. Waardeer overwinningen en inzet

Het is belangrijk dat medewerkers zich opgenomen voelen in de bedrijfscultuur en op de hoogte zijn van alles wat er met de organisatie gebeurt. Vier daarom gezamenlijk goede prestaties en extra inzet die medewerkers hebben geleverd. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Want zelfs een kleine blijk van waardering, kan grote impact hebben op de inzet van werknemers en de bedrijfsresultaten.

8. Zorg voor een ontspannen werksfeer

Wie rondkijkt bij kantoorinrichters, ziet dat de formele kantoorinrichting inmiddels achterhaald is. Die trend was er al voor de coronacrisis, maar is met het vele thuiswerken nu ook doorgedrongen tot de werkvloer.  De inrichting van de werkplek moet open communicatie bevorderen, terwijl er ook voldoende opties moeten zijn om je even terug te trekken om op jezelf te werken. Niet elk bedrijf heeft het budget en de mogelijkheden om het kantoor om te toveren tot het decor van een hippe koffiezaak, maar een prettige verblijfsplek is nu wel extra belangrijk.

Overigens zit een goede werksfeer in de eerste plaats in de manier van leiderschap, waarbij alle werknemers gelijke kansen krijgen om hun ideeën te uiten en gehoord te worden door hun collega's. Dit verbetert de communicatie en samenwerking, wat kan leiden tot meer productiviteit van een hogere kwaliteit.

9. Bied iedereen voldoende trainingsmogelijkheden

Veel werknemers willen zich ontwikkelen in hun professionele loopbaan. Dat kan bij hun huidige werkgever zijn, maar net zo goed bij een ander bedrijf die een promotie biedt of een kans om verder te leren. Biedt daarom volop kansen waarmee medewerkers hun kennis kunnen vergroten en hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Daarmee zijn ze eerder geneigd om bij het bedrijf te blijven.

Besteed niet alleen aandacht aan de echte talenten, maar ook aan medewerkers die het dagelijkse werk voor hun rekening nemen. Want als zij vroegtijdig vertrekken, is het werk voor talenten ook niet goed meer mogelijk.

10. Functieruil en jobrotatie

Voorkom dat mensen uitgekeken raken op hun werk, bijvoorbeeld door functieruil mogelijk te maken, of jobrotatie. Zo kunnen werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen en ervaring opdoen in een ander werkveld. Door de nieuwe uitdagingen kan het werkplezier groter worden en doordat mensen multi-inzetbaar worden zijn er wellicht ook nieuwe carrièrekansen voor hen binnen het bedrijf.

11. Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden

Wie een baan met mooiere arbeidsvoorwaarden aangeboden krijgt, komt in de verleiding om die te accepteren. Zorg daarom voor een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket dat is afgestemd op de behoeften en wensen van uw werknemers. Denk niet alleen aan salaris, maar ook aan soepele secundaire arbeidsvoorwaarden waardoor het bedrijf aantrekkelijker en concurrerender wordt in vergelijking met andere werkgevers.

Soms zijn arbeidsvoorwaarden niet het belangrijkst en kiezen werknemers voor de werkgever die hen de meeste handelingsvrijheid geeft in hun werk, voor de werkgever die hen de mogelijkheid geeft om zelf beslissingen te nemen, of voor een werkgever die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft. Met goed (personeels-)beleid kunt u dus ook het verschil maken, zonder de hoogste salarissen te bieden.

12. Maak hybride werken mogelijk

Door de coronacrisis beseffen veel bedrijven en medewerkers dat thuiswerken een zeer haalbare optie is en soms zelfs betere prestaties oplevert. Nu kantoren zijn heropend voor werk op locatie, willen veel werknemers toch (deels) op afstand blijven werken. Door hybride werken goed te organiseren, kunt u werknemers aan de organisatie binden en de productiviteit soms zelfs verbeteren.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?