Personeelsnet

Coronapakket: Toch weer loonsteun, maar plan nodig dat samenleving open houdt

Nu Nederland weer dagelijks vanaf 17 uur in lockdown moet, breidt het demissionaire kabinet de steunmaatregelen uit. Zo keert de loonsubsidie NOW toch weer terug en worden meer vaste lasten vergoed van getroffen ondernemers. Het kabinet gaat overleggen met vakbonden en werkgevers over de coronamaatregelen voor de langere termijn. Ondernemers eisen een plan waarmee de samenleving deze winter, en ook de volgende, zo goed mogelijk open kan blijven. “Zonder plan houden we het met elkaar niet vol. ”

Met de uitbreiding van het steunpakket is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde. Grootste verschil is dat er nu toch weer loonondersteuning komt, terwijl het demissionaire kabinet een nieuwe ronde NOW eerder niet meer nodig vond.

Houdbaar plan voor de samenleving
Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn door het kabinet uitgenodigd voor een vergadering met de Stichting van de Arbeid. Zij gaan die vergadering in met de eis dat er een ‘houdbaar plan’ komt voor de samenleving. 

Dat coronaplan moet Nederland zowel voor de korte termijn – deze winter – als voor de winter van volgend jaar weer perspectief bieden. De sociale partners vinden een houdbaar plan nodig om met het coronavirus te leven ‘zonder steeds weer alles op slot te moeten gooien.’ Zij willen daar samen met het demissionaire kabinet aan werken.

Kritiek op zigzagbeleid van kabinet
Zowel de vakbonden als de ondernemers vinden het voor alle Nederlanders van belang dat er weer wat perspectief komt in het komende jaar. “Vanuit onze achterban zijn daar veel goede ideeën over,” stelt Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV. “In ieder geval leidt het zigzagbeleid waar het demissionair kabinet nu steeds in vervalt, tot meer controverse in de maatschappij.”

Ook Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW wil “in gesprek met het kabinet over wat er nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, om te kunnen leven met het virus zonder steeds de samenleving geheel of gedeeltelijk dicht te doen. Daarover willen wij op korte termijn graag meedenken en meepraten. Want zonder plan houden we het met elkaar niet vol.”

Nieuwe coronasteunmaatregelen
Het kabinet heeft nieuwe beperkingen voor bedrijven en instellingen afgekondigd, die ondernemers, werknemers en de gehele samenleving raken. De sociale partners zijn relatief tevreden met het nieuwe steunpakket waarmee getroffen ondernemers en werknemers, zoals in de horeca en evenementenbranche, worden gecompenseerd en ondersteund.

Coronasteunpakket per 29 november 2020
Loonsteun NOW5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL voor het vierde kwartaal van 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. 

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar.

Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten.

Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Maatregelen na de lockdown

Het kabinet wetsvoorstellen ingediend voor het verantwoord openhouden van de samenleving en economie, waaronder de brede inzet van een coronatoegangsbewijs op basis van 3G, en een juridische mogelijkheid om dat in bepaalde sectoren op basis van 2G te doen.

Dit biedt de mogelijkheid om de komende tijd een andere balans te vinden tussen ondernemersrisico enerzijds en de inzet van publieke middelen anderzijds. Het kabinet voert hierover overleg met vakbonden en werknemers- en werkgeversorganisaties. Natuurlijk moet ook het parlement nog akkoord gaan.

Hier kunnen ondernemers en werkenden terecht

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.


MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?