CNV: werknemer de klos door coronacrisis, werkgever ontspringt de dans

De Corona-maatregelen zetten honderdduizenden Nederlandse werknemers klem. Ze moeten onbeschermd aan het werk, of lopen vast met hun kinderopvang. Vakbond CNV pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werknemers door de Corona-crisis te helpen. Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks boetes als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer, stelt het CNV.

Nederland's tweede vakbond wordt ‘platgebeld door werkenden die, ondanks verkoudheidsklachten of koorts, toch moeten komen werken. Anderen zitten knel tussen de zorg voor kinderen of mantelzorg. Ze kunnen dat niet combineren met hun werk.’

Werkgever wil dat werknemer vakantiedagen opneemt
Meer dan een half miljoen (6%) werkenden geeft bovendien aan dat hun werkgever niet serieus omgaat met ziekmeldingen. Ongeveer eenzelfde aantal geeft aan dat de werkgever wil dat er vakantiedagen opgenomen worden. Werknemers zijn bang om hun baan te verliezen, blijkt uit onderzoek van het CNV uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.000 werkenden. 

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin neemt de ‘paniek op de arbeidsmarkt toe. De eerste weken was er nog begrip van werkgevers voor de situatie van werknemers, maar het geduld voor de persoonlijke situatie van werknemers raakt langzaam op. Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een oplossing op korte termijn is noodzakelijk om te voorkomen dat zowel werknemers als werkgevers massaal omvallen.’

Calamiteitenfonds om werknemers door te betalen
Het CNV pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkenden die nu in de knel zitten door de coronacrisis heen te helpen. De overheid zou dit fonds moeten oprichten en financieren vanuit de tientallen miljarden die de overheid nu al uittrekt voor de coronacrisis. Werkgevers kunnen zo het loon doorbetalen aan werknemers die niet kunnen werken vanwege hun zorgtaken of omdat zij zich aan de RIVM-richtlijnen moeten houden. De kosten kunnen werkgevers declareren bij het UWV.

Dit fonds is bestemd voor de volgende groepen:

  • (alleenstaande) ouders met kinderen die thuis voor de kinderen moeten zijn vanwege de sluiting van scholen en kinderopvangcentra.
  • mantelzorgers die vanwege zorgtaken niet volledig kunnen werken.
  • werknemers die vanwege gezondheidsklachten (hart, long, suikerziekte, chronische ziekte, etc.) tot de risicogroepen behoren maar zelf niet ziek zijn.
  • werknemers die te maken hebben met kwetsbare personen in hun gezin of thuissituatie en daardoor hun werkinzet moeten aanpassen.

Werkgever ontspringt de dans bij overtreding Corona-regels
Verder blijkt uit een inventarisatie van het CNV dat bedrijven nauwelijks boetes krijgen als zij hun werknemers niet goed beschermen tegen Corona op de werkvloer. Bijna twee miljoen werkenden voelen zich onveilig op de werkvloer. Vooral werkenden in vitale sectoren die buiten het zicht van klanten opereren, zoals de voedselsector en distributiecentra.

‘Dat de werkplek nog steeds niet veilig is, komt door gebrekkige handhaving. De Inspectie SZW handhaaft nauwelijks, uit coulance naar bedrijven toe. Wij roepen gemeentelijke handhavers, boa’s en toezichthouders op om wel te handhaven binnen bedrijven. En bij onveilige situaties, zoals een gebrek aan beschermingsmiddelen, te weinig afstand of slechte hygiëne, de boete van 4.000 euro uit te delen, aldus Fortuin.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?