Cao-lonen iets minder hoog, FNV eist minimum uurloon van 16 euro bruto

Aan de onderhandelingstafel voor nieuwe cao’s, maken werkgevers en vakbonden nog steeds afspraken over zeer forse loonsverhogingen: in juli 2023 gemiddeld 7,3 procent. Wel lijkt het er op dat de grootste loonstijging nu achter de rug is. Of dat zo blijft is overigens de vraag, want vandaag maakt vakbond FNV bekend dat het minimumloon 16 euro per uur moet gaan bedragen. Als het minimumloon die richting opgaat, zal dat zonder twijfel een nieuwe opwaartse druk op alle lonen hebben.

Volgens arbeidsvoorwaardenadviseur AWVN zal pas de komende maanden blijken of de langdurige opwaartse trend in de loonafspraken definitief is afgevlakt of zelfs is omgebogen.

Misschien vlakt looncurve af
De loonafspraken waren de afgelopen periode zo hoog, omdat vakbonden compensatie eisten voor de enorme inflatie. De actiebereidheid van hun leden is hoog, zodat werkgevers in veel cao’s tegemoetkomen aan de looneis van de vakbonden. Bovendien is de arbeidsmarkt erg krap en moeten werkgevers de lonen ook gebruiken om personeel binnenboord te houden.

Maar de inflatie lijkt wat meer onder controle en Nederland verkeert in een lichte recessie. Het ligt daarom voor de hand de loonafspraken de komende tijd ook lager zullen worden, verwacht AWVN. Maar cao-afspraken lopen altijd achter op economische indicatoren en het aantal afgesloten cao’s was bescheiden. Daarom moet nog maar blijken of de trend echt is doorbroken.

Hoger minimumloon tegen armoede
Volgens de recente raming van het Centraal Planbureau (CPB) dreigen in 2024 een miljoen mensen onder de armoedegrens te komen als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen. Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, benadrukt de grondwettelijke verplichting van het kabinet om bestaanszekerheid voor alle burgers te waarborgen. Hij bekritiseert het huidige beleid dat volgens hem ontoereikend is om de groeiende armoede aan te pakken, terwijl veel bedrijven recordwinsten noteren.

De vakbondsvoorzitter maakt zich grote zorgen over toenemende armoede in Nederland, waarbij mensen soms meer (flex-)banen moeten combineren en dan toch nog niet rondkomen. De vakbond roept daarom op tot een verhoging van het minimumloon naar 16 euro bruto per uur en ook een verhoging van de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Verhoging loonkosten kan leiden tot innovatie
Als de eis voor een hoger minimumloon wordt ingewilligd, zal het hele loongebouw van onderaf worden opgekrikt. Dan is het waarschijnlijk dat de lonen van álle werknemers verder zullen stijgen. Voor werkgevers zal dat mogelijk een stimulans zijn om te innoveren. Ze kunnen zo hun loonkosten beheersen door taken met minder personeel uit te voeren. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, is die investering in innovatie dan een productieve uitweg voor werkgevers.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 452 exclusieve vakartikelen en 281 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?