Geen extra verhoging minimumloon en AOW, vakbonden boos

Vakbonden FNV en CNV uiten scherpe kritiek op de BBB-fractie in de Eerste Kamer, want die partij heeft aangegeven om volgende week tegen de extra verhoging van het Wettelijk minimumuurloon (WML) te stemmen. Hierdoor stijgen ook sociale uitkeringen en de AOW niet extra mee met de welvaartsgroei. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is juist blij dat de rekening niet opnieuw bij ondernemers wordt neergelegd.

Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen kreeg de BBB veel stemmen en heeft daarom ook de grootste fractie in de Eerste Kamer. De afgelopen tijd bleek al eerder dat deze partij haar doorslaggevende stem daadwerkelijk gebruikt bij stemmingen over sociaal-economische onderwerpen in de Senaat, waardoor eerder ingezet beleid in de Tweede Kamer niet doorgaat.

Opstelling BBB ‘schandalig en zeer teleurstellend’
Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter FNV, noemt de opstelling van de BBB-Senatoren "schandalig", omdat mensen met de laagst betaalde banen niets extra's tegemoet kunnen zien. "De beloften over meer bestaanszekerheid, zoals die tijdens de verkiezingscampagne werden gedaan, blijken al bij de eerste gelegenheid niets meer waard te zijn," stelt Boufangacha, die dit kwalificeert als "coalitie-spelletjes".

Vakbond CNV is ook teleurgesteld. "De inflatie is met 10 procent gestegen. Wie voor een minimumloon werkt, is de afgelopen jaren qua koopkracht achteruitgegaan. Velen kunnen nauwelijks rondkomen," aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen de mond vol over bestaanszekerheid. Maar als het op daden in de praktijk aankomt, laten ze het afweten. Zeer teleurstellend.”

Zorgen over maatregelen Tweede Kamer
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn juist blij dat de Senaat eerdere plannen van de Tweede kamer wegstemt. Volgens de werkgevers is het minimumloon de afgelopen anderhalf jaar al zo sterk gestegen dat veel bedrijven het nu al bijna niet meer kunnen opbrengen.

Volgens de ondernemersorganisaties is het een beter idee om de belasting- en premiedruk te verlagen en op die manier de koopkracht van deze werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren. Want de werkgeverslasten stijgen nu veel sneller dan wat werknemers netto overhouden, aldus de werkgeversorganisaties.

FNV: extra kosten voor werkgevers vallen wel mee
Volgens vakbond FNV valt het wel mee met de kostenstijging voor werkgevers, waardoor zij de verhoging van het WML “gemakkelijk kunnen betalen.” Boufangacha benadrukt dat de minimumloonstijging voor grote bedrijven, waar de meeste minimumloners werken, “slechts 0,04 procent van hun winst betekent, bij het MKB is dat 0,07 procent."

Overigens stijgt het WML op 1 juli 2024 wél, vanwege de reguliere aanpassing van de loonbedragen. Deze stijging zal waarschijnlijk rond de drie procent liggen en werkt ook door in de AOW en sociale uitkeringen. De discussie in de Eerste Kamer gaat over een éxtra verhoging, waartoe de Tweede Kamer nogal plotseling besloot rond de verkiezingen. Toen heeft de BBB-fractie nog voor de verhoging gestemd.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?