Personeelsnet

‘Altijd bereikbaar zijn’ leidt tot werkstress en hoge kosten voor werkgever

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress, lopen de kosten voor werkgevers op tot 2,8 miljard euro per jaar. Altijd maar bereikbaar zijn met een smartphone, ook buiten werktijd, drijft het verzuim nog eens verder op. Werkgevers moeten daarom meer doen, ook uit eigenbelang.

Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vanwege de week van de werkstress publiceert. De onderzoeksorganisatie adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen.

Werkgevers moeten meer doen, kosten lopen op
Meer dan een derde (35%) van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Werkgevers nemen al wel maatregelen om werkstress te voorkomen, maar doen volgens TNO nog altijd niet genoeg. Want bijna de helft (45%) van de werknemers vindt dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden.

Omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress, lopen de kosten voor werkgevers op. Alleen al aan het doorbetalen van lonen tijdens ziekte bedraagt 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per werknemer bleven gelijk op 8.100 euro.

Altijd bereikbaar, teveel informatie
Bijna drie op de tien werknemers krijgt zo veel informatie voorgeschoteld, dat zij die niet meer kunnen verwerken. Bijna de helft (47%) van de werknemers is buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie.

Door deze vormen van technologiegebruik neemt werkstress ook toe. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren, geeft 45% aan dat het werkgerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, verzuimt door stress. Dit is maar een kwart onder mensen die geen informatie-overload ervaren.

Werkgerelateerde verzuimredenen
Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen een rol bij werkstress en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress.

Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress, stelt TNO.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?