Personeelsnet

Allochtone jongeren ambitieuzer dan autochtonen

Eerste generatie met goede opleiding wil zich bewijzen.

De helft van de jonge hoogopgeleide allochtonen vindt zichzelf bovengemiddeld ambitieus waar het aankomt op het maken van carrière. Daarmee hebben meer allochtone jongeren serieuze carrièreplannen dan hun hoogopgeleide autochtone leeftijdsgenoten. Dat maakt deze groep interessant voor Nederlandse werkgevers, stelt arbeidsmarktadviesbureau Intelligence Group.

Van de hoogopgeleide allochtonen tot 35 jaar geeft bijna de helft (49%) aan het eens te zijn met de stelling 'Ik ben bovengemiddeld ambitieus wat betreft het maken van carrière'. Dat percentage ligt onder hoogopgeleide autochtonen in dezelfde leeftijdscategorie maar op 37 procent.

Als allochtonen met elkaar vergeleken worden, valt op dat personen met een Turkse en Marokkaanse afkomst iets minder ambitieus zijn, maar altijd nog meer dan allochtone jongeren. Hoogopgeleide jongeren die hun roots hebben in Suriname of Azië, zijn juist nog iets vaker ambitieus.

Drang tot presteren
Veel werkgevers waarderen het wanneer medewerkers ambities tonen, omdat die hun onderneming een stap vooruit kunnen helpen. Die ambitie kunnen werkgevers vaker vinden in de allochtone groep, stelt Intelligence Group.

De sterkere drang om te presteren komt mogelijk doordat deze generatie allochtonen vaak als eerste binnen hun familie zijn gaan studeren. Daarnaast zouden allochtonen vaker het gevoel kunnen hebben dat ze zich moeten bewijzen tegen de heersende cultuur in. Dat maakt hen ambitieuzer.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?