4 miljard belastingkorting naar bedrijven die investeren voor banen

Door de coronacrisis krimpt de economie. Daarom is het belangrijk dat bedrijven blijven investeren, bijvoorbeeld in nieuwe machines, en daarmee hopelijk ook werkgelegenheid kunnen behouden.  Het kabinet wil dat stimuleren met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK), waarmee investeringskosten worden verrekend met de loonheffing. De regeling gaat twee jaar duren en is vooral gunstig voor het MKB.

Voor de BIK is in totaal € 4 miljard beschikbaar. Bedrijven krijgen belastingkorting als zij investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld. Zij kunnen de investeringskosten dan verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het mkb terecht komt.

Volgens staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) wordt het merendeel (80 tot 85%) van de investeringen in Nederland gedaan door de private sector. Door de coronacrisis kunnen deze inzakken met € 10 miljard. Dat is een grote terugval en kan banen kosten, terwijl we deze investeringen nu juist hard nodig hebben.

Zo werkt de BIK
De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de jaarlijkse € 2 miljard, € 1,2 miljard bij het mkb terecht komt.
Dat komt door de vvoorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen om de belastingkorting te krijgen:

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
  • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • Voor kleinere investeringen (door het MKB) geldt dat de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.
  • Voor groene investeringen geldt dat de BIK kan worden gecombineerd met de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

Aanvragen vanaf september 2021
De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?