Zo maak je een veilige werkplek: Lessen van de Commissie Van Rijn

Werken bij de TV is misschien een droom van veel jonge mensen, maar wie de afgelopen jaren bij de NPO werkzaamheden verrichtte kreeg het soms flink voor de kiezen, bleek uit onderzoek van de Commissie van Rijn. Bij de publieke omroep heerst soms een verziekte werksfeer, waarbij mensen geconfronteerd zijn met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig is de werksfeer niet overal in Nederland zo giftig, maar werkgevers kunnen toch wat leren van de aanbevelingen die de onderzoekers doen.

In het rapport van de commissie Van Rijn, Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan (PDF) wordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid en de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Hoewel dit onderzoek zich richt op de mediawereld, zijn de bevindingen en aanbevelingen ook relevant voor alle werkgevers die streven naar een veilige en respectvolle werkomgeving.

Lessen voor werkgevers
Het rapport biedt waardevolle inzichten voor alle organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van hun werkcultuur en het waarborgen van een veilige en inclusieve werkomgeving. Door deze aanbevelingen te volgen, kunnen werkgevers niet alleen grensoverschrijdend gedrag verminderen, maar ook een positievere en productievere werkomgeving bevorderen.

Werkgeversorgansiatie en arbeidsvoorwaardenadviseur AWVN destilleerde uit het onderzoeksrapport daarom enkele belangrijke lessen voor werkgevers die een veilge werkplek willen stimuleren.

Gevolgen van Grensoverschrijdend Gedrag
Werken onder hoge druk en de constante eis om topkwaliteit te leveren, kunnen bijdragen aan een klimaat waarin ongewenst gedrag kan gedijen. Er zijn drie voorspeller van grensoverschrijdend gedrag. Als eerste belangrijkste voorspeller komt de leiderschapskwaliteit naar voren. Als tweede voorspeller de sociale veiligheid in het team en als derde voorspeller de verantwoordelijke directie. Opvallend is dat de opstelling van HR, of het al dan niet aanwezig zijn van heldere beoordelingscriteria, nauwelijks bijdragen aan voorspelbaar ongewenst gedrag.

Voorspellers grensoverschrijdend gedrag.png

Uit het rapport van de commissie van Rijn: Voorspellers van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag, waaronder pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie, heeft niet alleen een negatieve impact op het individuele welzijn en werkplezier van medewerkers, maar beïnvloedt ook de algemene organisatiecultuur. Het leidt tot verminderde werkprestaties, verhoogd verzuim en een hoger personeelsverloop. Dit benadrukt de noodzaak voor organisaties om een cultuur te creëren die dergelijk gedrag niet tolereert.

Aanbevelingen voor Werkgevers

Het rapport biedt vijf kernaanbevelingen voor het creëren van een veiligere werkplek:

  1. Investeer in kwaliteit van leiderschap: Leiders moeten worden geschoold in het herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.
  2. Herken patronen: Kijk verder dan individuele incidenten en probeer onderliggende patronen van gedrag binnen de organisatie te identificeren.
  3. Creëer een veilige uitlaatklep: Zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen om hun ervaringen te delen zonder angst voor represailles.
  4. Collectieve verantwoordelijkheid: Het bevorderen van een omgeving waarin iedereen, inclusief leidinggevenden en collega's, elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag.
  5. Checks and balances: Implementeer een duidelijk systeem van verantwoordelijkheden en toezicht binnen de organisatie om naleving te garanderen.

Implementatie van aanbevelingen
Om de aanbevelingen goed in te voeren, is het belangrijk dat er binnen de organisatie een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat voor het creëren van een positieve werkomgeving. Dit vereist betrokkenheid op alle niveaus: van het hogere management tot aan de individuele medewerkers. Het veranderen van de bedrijfscultuur is een proces dat tijd en doorzettingsvermogen vergt.

Belangrijkste punten en aanbevelingen

Aspect

Aanbevelingen

Leiderschap

Investeer in training en ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden.

Herkenning

School leidinggevenden in het herkennen van en handelen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Communicatie

Creëer kanalen waarlangs werknemers veilig grensoverschrijdend gedrag kunnen melden.

Verantwoordelijkheid

Implementeer een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvolle omgang.

Toezicht

Stel duidelijke checks and balances in om de uitvoering van beleid te monitoren.

 

DOE HET ZELF Met deze HR-tools pakt u grensoverschrijdend gedrag aan

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?