Personeelsnet

Zeven voordelen van oudere werknemers volgens pretparken

Attractieparken als De Efteling en het Dolfinarium werken graag met vijftigplussers. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen blijken zij zelfs deze groep werknemers gericht te werven. Uit een rondgang die die NRC Handelsblad maakte langs de Nederlandse pretparken, blijkt dat deze werkgevers zeven voordelen ervaren van oudere werknemers.

Attractieparken als De Efteling en het Dolfinarium werken graag met vijftigplussers. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen blijken zij zelfs deze groep werknemers gericht te werven.
Dat blijkt uit een rondgang die NRC Handelsblad maakte langs de Nederlandse pretparken.

Volgens het CBS telde Nederland in januari 212.000 werklozen van 45 jaar en ouder. In deze leeftijdscategorie is 6,4% werkloos.
Bij jongeren ligt het werkloosheidspercentage weliswaar veel hoger (15%), maar ouderen doen er veel langer over een baan te vinden. Als ze daarin al slagen.

Plopsaland
Over de verschillende generaties op de arbeidsmarkt bestaan veel vooroordelen. Van oudere werknemers wordt gezegd dat ze te duur zijn in verhouding tot hun arbeidsproductiviteit.

Des te opvallender is het dat de Nederlandse pretparken er juist bewust voor kiezen om (ook) ouderen te werven. Zo blijkt Plopsaland werkloze vijftigplussers op te leiden voor een baan en organiseert het Dolfinarium deze week een speciale wervingsdag voor deze groep.
"Vijftigplus? Dan is er werk voor u" is dan ook de wat provocerende kop die NRC boven het artikel heeft gezet.

Zeven voordelen van vijftigplussers
In NRC noemen de Nederlandse pretparken zeven voordelen van oudere werknemers:


  • Prettige manier van werken: de scherpe kantjes zijn er vaak af en door hun inlevingsvermogen zijn ouderen bij uitstek geschikt voor de rol van gastheer of gastvrouw

  • Autoriteit: ouderen hebben vaak een natuurlijke autoriteit die maakt dat kinderen sneller iets van hen aannemen dan van een veel jongere medewerker

  • Kennis: Ouderen beschikken over veel kennis en zijn vertrouwd met de geschiedenis van de werkgever

  • Afspiegeling van de klanten: De bezoekers van de pretparken zijn een mix van jong en oud. Oudere bezoekers hebben liever contact met oudere medewerkers

  • Loyaliteit: Oudere werknemers zijn loyaal ten opzichte van de werkgever

  • Laag ziekteverzuim: Vijftigplussers zijn gemiddeld weinig ziek

  • Subsidie: Werkgevers die werkloze vijftigplussers in dienst nemen, komen in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.


Niet op wervingssites
Het enthousiasme van deze werkgevers voor oudere werknemers komt - vreemd genoeg - echter niet terug op hun wervingssites. Daar zien we vooral jonge medewerkers aan het werk.
Hierdoor zullen ouderen niet snel het idee hebben dat ook zij welkom zijn bij de pretparken; niet alleen als gast, maar ook als werknemer.

Update: 18 maart 2013
In zijn webmagazine heeft het CBS meer informatie gegeven over de werkloosheid onder ouderen. Zo waren er in 2012 143.000 ouderen van 55 tot 65 jaar die geen werk voor twaalf uur of meer per week hadden, maar dat wel zouden willen. Dit waren er 21.000 meer dan een jaar eerder. Het gaat om 6,6 procent van de 55- tot 65-jarigen, een verdubbeling ten opzichte van 2002.

Lees ook:
Dossier duurzame inzetbaarheid: gezond doorwerken voor iedereen

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?