Zeg, waarom werken die allochtonen eigenlijk niet?

Al die rondhangende allochtone jongeren in de stad, waarom werken die niet? Het antwoord op die vraag is misschien wel heel ongemakkelijk: werkgevers kiezen toch liever voor een autochtone kandidaat, ook wanneer er sprake is van dezelfde kwalificaties. Zo zien afgestudeerde allochtonen in de praktijk, dat hun autochtone studievrienden veel eerder aan een baan komen, ondanks dat ze hetzelfde papiertje op zak hebben.

Bron: Benneton #UNHATE-campagne employee of the year

Van de niet-westerse kinderen leeft één op de vier in een armoedehuishouden. Bij autochtone kinderen is dit één op de 16, staat in het Jaarrapport integratie 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het rapport schetst een verontrustend beeld van verschillen en kansen op de arbeidsmarkt, want de werkloosheid is ruim drie keer zo hoog onder niet-westerse migranten (16%) dan onder autochtonen (5%).

Verder is 28% van de niet-westerse jongeren (15-24 jaar) werkloos tegen 10% van de autochtone jongeren. Ook met gelijke kwalificaties zijn migranten vaker werkloos dan autochtonen.

Bron: Jaarrapport Integratie 2013, Sociaal Cultureel Planbureau

Diploma helpt lang niet altijd
Migranten, vooral jongeren, worden zwaar getroffen door de economische crisis. De werkloosheid is na 2008 snel opgelopen en ligt bij hen drie keer zo hoog als bij autochtone Nederlanders, respectievelijk 16% tegen 5% (cijfers 2012). Onder jongeren uit niet-westerse groepen bedraagt de werkloosheid 28%, maar bij Marokkaanse jongeren is dit zelfs 37%.

We houden jongeren meestal voor dat ze goed hun best moeten doen op school, omdat ze dan sneller een baan zullen vinden. Maar dat blijkt niet altijd op te gaan voor allochtone jongeren. Van de niet-westerse migranten is anderhalf jaar na afronding van het mbo 19% nog werkloos; tegenover 5% van de autochtone Nederlanders. Anderhalf jaar na het afstuderen is onder de hbo-afgestudeerden 15% van de niet-westerse groep werkloos, tegen 6% van de autochtonen.

Allochtonen hebben vaker flexbaantjes
Jongeren zijn extra kwetsbaar vanwege het hoge aandeel met een flexibele arbeidsrelatie. Ruim twee derde (68%) van de werkende niet-westerse jongeren heeft een flexibele baan. Bij autochtone jongeren is dit ongeveer de helft. Het aandeel tijdelijke contracten is de laatste jaren zowel bij recent afgestudeerde autochtone als niet-westerse gediplomeerden in het hoger onderwijs sterk toegenomen.

Van de vier grote niet-westerse groepen laat de Marokkaans-Nederlandse groep het ongunstigste beeld zien. In vergelijking met de Turks-Nederlandse groep hebben zij minder vaak betaald werk, een hogere werkloosheid en zijn sterker afhankelijk van bijstandsuitkeringen. De aansluiting tussen school en werk verloopt moeizaam. Zo is de werkloosheid bij recent afgestudeerde Marokkaanse Nederlanders op alle onderwijsniveaus het hoogst. Van de niet-westerse groepen is de arbeidsmarkt- en inkomenspositie bij de Surinaams-Nederlandse groep het gunstigst.

Opgroeien in armoede
12% van de niet-westerse migranten is afhankelijk van een bijstandsuitkering (autochtonen: 2%). Bij de vluchtelingengroepen ligt dit aandeel nog een stuk hoger. Ook blijft de inkomenspositie van niet-westerse migranten (gemiddeld huishoudensinkomen 18.000 euro) ver achter bij die van autochtone Nederlanders (25.000 euro). De armoede onder migranten is groot. Van de volwassen niet-westerse migranten leeft één op de zeven in een armoedehuishouden, bij de niet-westerse kinderen is dit maar liefst één op de vier.

MIS NIKS MEER: Schrijf je hier in voor de gratis HR-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?