Personeelsnet

Wetgeving zelfstandigen weer een jaar naar achter geschoven

Het lukt het kabinet maar niet om werkbare regels in te voeren voor opdrachtgevers en zelfstandigen. Na de afschaffing van de VAR, is het jarenlang aanmodderen geleven. De huidige Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd. De toegezegde webmodule waarmee de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en –nemer wordt vastgesteld, is er op zijn vroegst pas eind 2019.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de verantwoordelijke bewindspersonen van SZW en EZ dat er wel ‘voortgang is geboekt met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers.’ Maar er is ook een jaar vertraging omdat ‘de maatregelen ter bescherming van ondernemers aan de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant verdere verkenning vragen’.

Groeiende groep schijnzelfstandigen
Onder de ruim een miljoen zelfstandigen is een groeiende groep schijnzelfstandigen en kwetsbare zelfstandigen ontstaan waar het kabinet zich zorgen over maakt. Tegelijkertijd vinden veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers de huidige regelgeving onduidelijk of onnodig ingewikkeld.

Het kabinet werkt daarom samen met wetenschappers en veldpartijen aan de best passende uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord over zzp’ers.

Vragenlijst opdrachtgeversverklaring
Zo zijn er de afgelopen tijd verdere stappen gezet bij de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring. Er is een vragenlijst opgesteld die opdrachtgevers straks kunnen invullen om zo duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Zo ja, dan hoeven er geen loonheffing en werknemerspremies worden betaald. De komende periode wordt deze vragenlijst samen met veldpartijen uitgewerkt.

Ook het verduidelijken van het gezagscriterium ligt volgens het kabinet ‘op schema’. Dit is een belangrijk criterium bij het vaststellen of iemand een dienstbetrekking heeft. Uiterlijk 1 januari 2019 wordt hierover een bijlage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen.

ZZp’ers met hoge en lage tarieven
Het kabinet bijt zijn tanden stuk op de bescherming van de zzp’ers met lage tarieven en ruimte voor zelfstandigen met hoge tarieven. Zo is de maatregel voor de onderkant (er is sprake van dienstbetrekking onder een bepaald tarief) waarschijnlijk in strijd met Europese regels.

Bij de verdere verkenning worden daarom ook alternatieven meegenomen waarvan de inschatting is dat deze in overeenstemming zijn met het Europees recht. Het kabinet kijkt daarbij onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. Deze variant sluit aan bij de doelen uit het regeerakkoord om kwetsbare zelfstandigen te beschermen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn om zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?