Werkloosheid 2x groter in Groningen dan in Zeeland

In de grote steden is de werkloosheid vorig jaar fors toegenomen, het meest in Den Haag. Binnen provincies bleef de werkloosheid in 2011 nagenoeg gelijk, maar in Groningen is de werkloosheid 2x zo groot als in Zeeland, blijkt uit cijfers van het CBS.

De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar was in 2011 met 9,8 procent relatief hoog. Wel was de jeugdwerkloosheid lager dan een jaar eerder, toen het nog 11,7 procent was. Vooral in Zuid-Nederland was er minder werkloosheid onder jongeren: een daling van 11,7 naar 8,8 procent. Ook in Oost- en in mindere mate in West-Nederland daalde de jeugdwerkloosheid. In Noord-Nederland bleef deze vrijwel onveranderd met ongeveer 12 procent.

Werkloosheid Groningen twee keer zo hoog als in Zeeland
Vorig jaar had de provincie Groningen met 7,3 procent het hoogste percentage werklozen. De werkloosheid was er iets hoger dan in 2010. Zeeland had in 2011 met 3,7 procent opnieuw het laagste werkloosheidscijfer.

In 2011 was 5,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, evenveel als in 2010. Limburg valt op doordat de werkloosheid met 5,1 procent lager was dan een jaar eerder, toen het nog 6,1 procent was. In Drenthe en Noord-Brabant is de werkloosheid licht gedaald.

Werkloosheid per provincie in 2011
Werkloosheid per provincie in 2011

Veel werklozen erbij in Den Haag
In drie van de vier grote steden was in 2011 de werkloosheid hoger dan in 2010. De werkloosheid in Den Haag liep scherp op van 6,8 procent in 2010 naar 8,3 procent in 2011.

Maar Rotterdam had met 9,5 procent de hoogste werkloosheid van de vier grote steden. Dat is al zo sinds 2001. Alleen in Utrecht bleef de werkloosheid vrijwel gelijk. De Domstad heeft hiermee voor het derde jaar op rij de laagste werkloosheid van de grote vier.

Doorsturen:

Neem een abonnement en download 454 exclusieve vakartikelen en 284 actuele HR-instrumenten!

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?