Personeelsnet

Werkgevers willen zelf kiezen wie ze ontslaan

Bij economisch ontslag, willen werkgevers willen meer zelf kunnen kiezen wie ze ontslaan. Kwaliteit moet daarbij zwaarder wegen dan leeftijd en dienstjaren.

De werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn goed te spreken over de plannen voor herziening van het ontslagrecht in het vijfpartijenakkoord. Maar er moet nog meer veranderen aan de ontslagregels, vinden ze. Vooral de kwaliteit van werknemers moet zwaarder gaan wegen.

Dat stelt Ton Schoenmaeckers, manager van het beleidsteam sociale zaken van de twee ondernemingsorganisaties.

Kwaliteit in plaats van afspiegelingsbeginsel
In het vijfpartijenakkoord is afgesproken dat werknemers minder ontslagbescherming krijgen. Maar bij de keuze wie ontslagen wordt, in geval van economisch ontslag, blijft het afspiegelingsbeginsel wel gewoon gelden.

Leeftijd en het aantal dienstjaren bepalen zo wie wordt ontslagen, terwijl kwaliteit een grotere rol zou moeten spelen bij de keuze wie ontslagen wordt, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Maak ouderen goedkoper
Volgens Schoenmaeckers moet de arbeidsmarktpositie van ouderen niet worden beschermd via het ontslagrecht. Door ervoor te zorgen dat ouderen goed inzetbaar blijven, moet hun positie worden verbeterd.

Eén van de mogelijkheden is door de arbeidsvoorwaarden van ouderen aan te passen, zodat ze niet onevenredig duur worden, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?