Werkgevers willen weten of werknemer coronaprik heeft gehad

Werkgevers willen de mogelijkheid krijgen om te controleren of werknemers gevaccineerd, getest of hersteld zijn van een corona. Werknemers zónder coronabewijs willen ze niet zomaar toelaten op de werkplek. Deze werknemers moeten zich eerst laten testen, thuiswerken of andere beschermende maatregelen nemen. Dit is nodig voor een veilige werkomgeving én omdat collega’s en klanten er om vragen, zeggen de werkgevers. Maar minister De Jonge wil zo ver (nog) niet gaan.

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn gestart met een campagne om ondernemers en hun medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren en een hoge vaccinatiegraad.

Zorgen over veiligheid op de werkvloer
Een grote meerderheid van de werkgevers vindt het onwenselijk dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van de werkomgeving, zeker nu steeds meer medewerkers naar de werklocatie terugkeren, blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN (PDF) onder 600 bedrijven.

Zeven van de tien maakt zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer met niet-gevaccineerde werknemers. Een zelfde percentage vindt dat zij naar de vaccinatiestatus van medewerkers moeten kunnen vragen. AWVN verzoekt het kabinet om na te gaan of in dit soort situaties de CoronaCheck-app ingezet kan worden. De werkgevers die het onwenselijk vinden om naar de vaccinatiestatus te kunnen vragen, noemen de privacy van hun medewerkers als belangrijkste overweging.

Ondernemers zitten klem
Volgens werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen komen ondernemers in allerlei sectoren in de praktijk steeds meer klem te zitten. “Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren.” Werkgevers moeten daarom het recht krijgen om werknemers naar hun vaccinatiestatus te vragen en zo nodig maatregelen te kunnen nemen, stelt VNO-NCW.

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof licht toe dat dit probleem ook speelt bij MKB-werkgevers. “Er zijn kantoren waar medewerkers vragen om een veilige werkplek met gevaccineerde of geteste collega’s. Ook zijn er bedrijven -bijvoorbeeld in de evenementensector- waar ondernemers straks klanten moeten vragen om een coronatestbewijs, terwijl ze het de eigen werknemers niet eens mógen vragen. Ook sommige opdrachtgevers vragen aan leveranciers om alleen gevaccineerde of geteste werknemers te sturen. Ondernemers hebben dringend behoefte aan helderheid.”

Maak controleren wettelijk mogelijk
De werkgevers doen een dringend beroep op de overheid om coronatoegangscontrole voor het personeel mogelijk te maken, als werkgever en personeel dat willen. Nu mogen werkgevers gezondheidsgegevens niet verwerken vanwege de privacywet AVG. In het bijzonder gaat het om werksituaties waarin andere maatregelen niet voldoende zijn, bijvoorbeeld omdat mensen dicht op elkaar werken, zoals op productie- en bouwlocaties, of omdat gezondheidsrisico’s extra groot zijn, zoals in de zorg.

Zij moeten dan snel wettelijk de mogelijkheid krijgen om te vragen of mensen gevaccineerd of getest of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten die bedrijven de mogelijkheid krijgen op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen als mensen níet gevaccineerd of getest zijn. De werkgeversorganisaties geven als voorbeeld geen klantcontact of alleen met beschermende maatregelen, of bijvoorbeeld thuiswerken in plaats van op kantoor.

Minister wil dat werkgevers praten met personeel
Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) laat via de NOS weten nog niets te zien in het verzoek van de werkgevers. De minister vindt dat eerst het “gesprek over vaccinaties op de werkvloer nadrukkelijker en indringender gevoerd moet worden, zeker in de zorg." De Jonge wijst erop dat je als werkgever wel degelijk de vraag mag stellen of iemand gevaccineerd is, maar dat werknemers niet verplicht zijn daar een antwoord op te geven.

Als er geen antwoord komt, kan de werkgever die verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving, aanvullende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld die die werknemer iedere dag te laten testen of beschermende middelen geven, stelt minister De Jonge. Het gebruik van coronatoegangsbewijzen door werkgevers kan wat hem betreft wel een alternatief zijn voor werkgevers "in een aantal settings", maar De Jonge gaf de NOS geen voorbeelden.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

Doorsturen:

Neem een abonnement en download meer dan 300 actuele HR-instrumenten

Wilt u als HR-professional ook niks meer missen op uw vakgebied?